Công Cụ Chuyển Đổi CUR

Chuyển đổi trực tuyến từ file cur sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cur

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cur

Con trỏ tập tin

CUR là một tập tin - hình ảnh của con trỏ, đôi khi hoạt hình, được sử dụng cho con trỏ chuột trong Windows. Đây có thể là một mũi tên (để sử dụng chung), xoay đồng hồ cát (đợi), hoặc các biểu tượng tôi (chỉnh sửa). Người dùng có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa con trỏ chuẩn. Để xem và chỉnh sửa các file .cur chương trình phù hợp như Inkscape, Corel VideoStudio.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CUR Chuyển đổi Đánh giá
1 CUR sang PNG 4.7 3,593 phiếu bầu
2 CUR sang JPG 4.5 181 phiếu bầu
3 CUR sang ICO 4.7 174 phiếu bầu
4 CUR sang SVG 3.9 50 phiếu bầu
5 CUR sang BMP 4.6 49 phiếu bầu
6 CUR sang GIF 4.6 47 phiếu bầu
7 CUR sang JPEG 4.2 15 phiếu bầu
8 CUR sang PSD 5.0 14 phiếu bầu
9 CUR sang PDF 4.9 12 phiếu bầu
10 CUR sang TGA 4.8 11 phiếu bầu
11 CUR sang XBM 4.2 9 phiếu bầu
12 CUR sang AI 4.5 8 phiếu bầu
13 CUR sang WEBP 4.7 3 phiếu bầu
14 CUR sang TIFF 4.0 3 phiếu bầu
15 CUR sang EPS 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang CUR Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang CUR 4.7 23,092 phiếu bầu
2 JPG sang CUR 4.8 8,085 phiếu bầu
3 GIF sang CUR 4.5 1,271 phiếu bầu
4 JPEG sang CUR 4.8 482 phiếu bầu
5 SVG sang CUR 4.5 479 phiếu bầu
6 ICO sang CUR 4.6 408 phiếu bầu
7 BMP sang CUR 4.8 288 phiếu bầu
8 JFIF sang CUR 4.7 251 phiếu bầu
9 WEBP sang CUR 4.8 235 phiếu bầu
10 PSD sang CUR 4.8 216 phiếu bầu
11 PDF sang CUR 4.6 51 phiếu bầu
12 XCF sang CUR 4.4 32 phiếu bầu
13 AI sang CUR 4.5 27 phiếu bầu
14 TGA sang CUR 4.7 25 phiếu bầu
15 EPS sang CUR 4.8 22 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CUR

4.7 (39,541 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!