Công Cụ Chuyển Đổi CUR Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file cur sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cur

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cur

Con trỏ tập tin

CUR là một tập tin - hình ảnh của con trỏ, đôi khi hoạt hình, được sử dụng cho con trỏ chuột trong Windows. Đây có thể là một mũi tên (để sử dụng chung), xoay đồng hồ cát (đợi), hoặc các biểu tượng tôi (chỉnh sửa). Người dùng có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa con trỏ chuẩn. Để xem và chỉnh sửa các file .cur chương trình phù hợp như Inkscape, Corel VideoStudio.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CUR Chuyển đổi Đánh giá
1 CUR sang PNG 4.9 656 phiếu bầu
2 CUR sang ICO 4.8 29 phiếu bầu
3 CUR sang JPG 4.6 28 phiếu bầu
4 CUR sang GIF 4.8 16 phiếu bầu
5 CUR sang BMP 4.8 8 phiếu bầu
6 CUR sang TGA 4.8 8 phiếu bầu
7 CUR sang SVG 4.8 6 phiếu bầu
8 CUR sang JPEG 4.8 4 phiếu bầu
9 CUR sang XBM 5.0 2 phiếu bầu
10 CUR sang AI 5.0 2 phiếu bầu
11 CUR sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
12 CUR sang PS 4.0 1 phiếu bầu
13 CUR sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
14 CUR sang WBMP 4.0 1 phiếu bầu
15 CUR sang WEBP 4.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang CUR Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang CUR 4.9 3,978 phiếu bầu
2 JPG sang CUR 5.0 880 phiếu bầu
3 GIF sang CUR 4.9 406 phiếu bầu
4 ICO sang CUR 4.6 148 phiếu bầu
5 BMP sang CUR 5.0 80 phiếu bầu
6 SVG sang CUR 4.9 73 phiếu bầu
7 PSD sang CUR 5.0 20 phiếu bầu
8 PDF sang CUR 5.0 12 phiếu bầu
9 EPS sang CUR 5.0 9 phiếu bầu
10 XCF sang CUR 4.8 9 phiếu bầu
11 WEBP sang CUR 5.0 7 phiếu bầu
12 AI sang CUR 5.0 7 phiếu bầu
13 TGA sang CUR 5.0 5 phiếu bầu
14 DOC sang CUR 5.0 4 phiếu bầu
15 JPEG sang CUR 3.8 3 phiếu bầu

Xem tất cả