Chuyển đổi APE. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file ape. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ape

Âm thanh của Monkey

Đây là một định dạng độc quyền (với một giấy phép được thanh toán) được phát triển bởi Matthew T. Ashland. Âm thanh được lưu trữ mà không cần bất kỳ sự mất mát, nhưng định dạng là không quá phổ biến vì các hạn chế giấy phép và vì các codec chính thức chỉ hoạt động trên nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ APE Chuyển đổi Đánh giá
1 APE sang MP3 4.8 709 phiếu bầu
2 APE sang FLAC 4.8 446 phiếu bầu
3 APE sang WAV 4.7 197 phiếu bầu
4 APE sang M4A 5.0 16 phiếu bầu
5 APE sang AAC 4.8 12 phiếu bầu
6 APE sang AIFF 5.0 12 phiếu bầu
7 APE sang OGG 5.0 5 phiếu bầu
8 APE sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
9 APE sang DTS 4.7 3 phiếu bầu
10 APE sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
11 APE sang AC3
12 APE sang AMR
13 APE sang OPUS
14 APE sang SPX
15 APE sang CAF

Xem tất cả