Công Cụ Chuyển Đổi AMB

Chuyển đổi trực tuyến từ file amb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang amb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

amb

Ambisonic B-Format

Các tệp có chứa phần mở rộng AMB được gọi là tệp mô hình AIMMS vì chúng đề cập đến các mô hình được tạo ra bởi AIMMS (Mô hình lập mô hình đa chiều nâng cao). Tiện ích mở rộng AMB được phát triển bởi Paragon Decision Technology và các tệp có đuôi mở rộng này được phân loại là tệp dữ liệu. Dữ liệu mà các tập tin AMB chứa là các thủ tục, các khai báo định danh cũng như các chức năng mô hình cốt lõi. Các tệp này cũng dựa trên mô hình ngôn ngữ độc quyền của mô hình AIMMS trong đó các tệp này được lưu với tệp tin dự án AIM (.PRJ) của tệp tin AIMMS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AMB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AMB 4.4 87 phiếu bầu
2 MP3 sang AMB 4.0 43 phiếu bầu
3 WAV sang AMB 4.4 7 phiếu bầu
4 M4A sang AMB 3.8 6 phiếu bầu
5 3GP sang AMB 5.0 5 phiếu bầu
6 OGG sang AMB 5.0 4 phiếu bầu
7 AVI sang AMB 4.3 3 phiếu bầu
8 AMR sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
9 WMV sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
10 TOD sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
11 TS sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
12 WEBM sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
13 AAC sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
14 MTS sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
15 FLAC sang AMB 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AMB

4.4 (184 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!