Công Cụ Chuyển Đổi AIFF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file aiff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aiff

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 AIFF sang MP3 4.9 6,642 phiếu bầu
2 AIFF sang WAV 4.9 1,024 phiếu bầu
3 AIFF sang FLAC 4.8 164 phiếu bầu
4 AIFF sang M4A 5.0 72 phiếu bầu
5 AIFF sang OGG 5.0 33 phiếu bầu
6 AIFF sang M4R 4.9 29 phiếu bầu
7 AIFF sang WMA 4.6 25 phiếu bầu
8 AIFF sang CAF 5.0 22 phiếu bầu
9 AIFF sang AAC 4.9 19 phiếu bầu
10 AIFF sang DTS 3.8 3 phiếu bầu
11 AIFF sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
12 AIFF sang RA 5.0 1 phiếu bầu
13 AIFF sang W64 4.0 1 phiếu bầu
14 AIFF sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
15 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.8 1,286 phiếu bầu
2 M4A sang AIFF 4.8 639 phiếu bầu
3 WAV sang AIFF 4.8 484 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 436 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 233 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 4.9 132 phiếu bầu
7 3GP sang AIFF 5.0 83 phiếu bầu
8 WMA sang AIFF 4.7 73 phiếu bầu
9 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
10 MPEG sang AIFF 4.8 51 phiếu bầu
11 MOV sang AIFF 4.9 34 phiếu bầu
12 AAC sang AIFF 4.8 31 phiếu bầu
13 WEBM sang AIFF 4.8 28 phiếu bầu
14 CAF sang AIFF 5.0 27 phiếu bầu
15 OPUS sang AIFF 4.9 19 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AIFF

4.8 (11,912 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!