Công Cụ Chuyển Đổi AIFF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file aiff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aiff

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 AIFF sang MP3 4.9 4,313 phiếu bầu
2 AIFF sang WAV 4.9 616 phiếu bầu
3 AIFF sang M4A 5.0 43 phiếu bầu
4 AIFF sang FLAC 4.9 40 phiếu bầu
5 AIFF sang OGG 5.0 20 phiếu bầu
6 AIFF sang WMA 4.7 17 phiếu bầu
7 AIFF sang CAF 5.0 16 phiếu bầu
8 AIFF sang AAC 5.0 15 phiếu bầu
9 AIFF sang M4R 5.0 3 phiếu bầu
10 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
11 AIFF sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
12 AIFF sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
13 AIFF sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
14 AIFF sang AU 5.0 1 phiếu bầu
15 AIFF sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.9 685 phiếu bầu
2 WAV sang AIFF 4.9 258 phiếu bầu
3 M4A sang AIFF 4.9 228 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 181 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 85 phiếu bầu
6 3GP sang AIFF 5.0 80 phiếu bầu
7 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
8 OGG sang AIFF 4.9 70 phiếu bầu
9 CAF sang AIFF 5.0 21 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.8 16 phiếu bầu
11 WMA sang AIFF 4.9 14 phiếu bầu
12 MOV sang AIFF 5.0 14 phiếu bầu
13 APE sang AIFF 5.0 13 phiếu bầu
14 WEBM sang AIFF 4.9 10 phiếu bầu
15 VOC sang AIFF 4.6 8 phiếu bầu

Xem tất cả