Công Cụ Chuyển Đổi AIFF

Chuyển đổi trực tuyến từ file aiff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aiff

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 AIFF sang MP3 4.8 12,089 phiếu bầu
2 AIFF sang WAV 4.8 2,162 phiếu bầu
3 AIFF sang FLAC 4.8 321 phiếu bầu
4 AIFF sang M4A 4.9 132 phiếu bầu
5 AIFF sang OGG 4.9 106 phiếu bầu
6 AIFF sang M4R 4.8 72 phiếu bầu
7 AIFF sang WMA 4.7 37 phiếu bầu
8 AIFF sang AAC 4.9 30 phiếu bầu
9 AIFF sang CAF 5.0 27 phiếu bầu
10 AIFF sang DTS 4.2 5 phiếu bầu
11 AIFF sang 8SVX 4.8 4 phiếu bầu
12 AIFF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
13 AIFF sang GSM 5.0 3 phiếu bầu
14 AIFF sang CDDA 4.7 3 phiếu bầu
15 AIFF sang OGA 4.7 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.8 3,049 phiếu bầu
2 M4A sang AIFF 4.8 1,746 phiếu bầu
3 WAV sang AIFF 4.8 1,088 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 1,086 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 812 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 4.9 343 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 183 phiếu bầu
8 AAC sang AIFF 4.7 164 phiếu bầu
9 MPEG sang AIFF 4.8 134 phiếu bầu
10 MOV sang AIFF 4.6 91 phiếu bầu
11 3GP sang AIFF 5.0 85 phiếu bầu
12 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
13 OPUS sang AIFF 4.8 66 phiếu bầu
14 WEBM sang AIFF 4.8 58 phiếu bầu
15 CAF sang AIFF 4.9 52 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AIFF

4.8 (24,632 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!