เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR.Z (TZ) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar.z หรือแปลงให้เป็นสกุล tar.z

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

tar.z

การบีบอัดไฟล์ที่เก็บถาวร

นี่คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลในระบบยูนิกซ์สำหรับพื้นที่ทำงานประหยัดที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของภาชนะ TAR ที่การรวมไฟล์หลายเป็นหนึ่งที่เก็บไว้ในไฟล์บีบอัด tar.z