เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR.7Z (T7Z) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar.7z หรือแปลงให้เป็นสกุล tar.7z

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

tar.7z

การบีบอัดไฟล์ที่เก็บถาวร

งานนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการบีบอัดหลักการ LZMA มันถูกนำมาใช้ในหอจดหมายเหตุ 7-Zip จดหมายเหตุ tar.7z ถูกสร้างขึ้นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของไฟล์และเพื่อความสะดวกในการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Unix อยู่บนพื้นฐานของ TAR เก็บเครื่องมือ