เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar หรือแปลงให้เป็นสกุล tar

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 366,208,000 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 5,178 TB เรียบร้อยแล้ว

tar

เทปจัดเก็บแฟ้มถาวร

นี้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการบีบอัดข้อมูลในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดยจะใช้ในการจัดเก็บไฟล์หลายในหนึ่งเก็บและสำหรับการสร้างที่เก็บไฟล์ระบบและสำหรับการจัดจำหน่ายซอฟแวร์ ใน tar เก็บข้อมูลจะถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับเจ้าของกลุ่มไฟล์โครงสร้างแคตตาล็อกและ timestamps ไฟล์ bzip2 gzip และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้างที่เก็บถาวร

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง TAR การแปลง ให้คะแนน
1 TAR เป็น ZIP 4.7 326 คะแนน
2 TAR เป็น TGZ 4.7 44 คะแนน
3 TAR เป็น RAR 4.8 20 คะแนน
4 TAR เป็น JAR 4.6 17 คะแนน
5 TAR เป็น TAR.7Z 5.0 5 คะแนน
6 TAR เป็น TAR.LZMA 5.0 3 คะแนน
7 TAR เป็น 7Z 5.0 3 คะแนน
8 TAR เป็น CPIO 5.0 2 คะแนน
9 TAR เป็น TAR.Z 5.0 2 คะแนน
10 TAR เป็น TAR.LZ 5.0 1 คะแนน
11 TAR เป็น TBZ2 5.0 1 คะแนน
12 TAR เป็น ARJ 5.0 1 คะแนน
13 TAR เป็น LHA
14 TAR เป็น TAR.BZ
15 TAR เป็น TAR.LZO
แปลงเป็น TAR การแปลง ให้คะแนน
1 ZIP เป็น TAR 4.8 542 คะแนน
2 RAR เป็น TAR 4.8 248 คะแนน
3 TGZ เป็น TAR 4.8 16 คะแนน
4 RPM เป็น TAR 5.0 14 คะแนน
5 7Z เป็น TAR 5.0 12 คะแนน
6 TAR.XZ เป็น TAR 5.0 5 คะแนน
7 JAR เป็น TAR 5.0 4 คะแนน
8 TAR.LZ เป็น TAR 5.0 3 คะแนน
9 DEB เป็น TAR 5.0 2 คะแนน
10 ACE เป็น TAR
11 ALZ เป็น TAR
12 ARC เป็น TAR
13 ARJ เป็น TAR
14 CAB เป็น TAR
15 CPIO เป็น TAR

ดูทั้งหมด

TAR เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.8 (1,291 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!