เครื่องมือแปลงไฟล์ RMVB ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rmvb หรือแปลงให้เป็นสกุล rmvb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

rmvb

RealMedia Variable Bitrate

เมื่อเทียบกับภาชนะ RealMedia ร่วมกันมากขึ้นซึ่งถือสตรีมมิ่งสื่อการเข้ารหัสที่อัตราบิตคงที่ (CBR), RMVB โดยปกติจะใช้สำหรับเนื้อหามัลติมีเดียที่เก็บไว้ ไฟล์โดยใช้รูปแบบนี้มีนามสกุลไฟล์ .rmvb

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง RMVB การแปลง ให้คะแนน
1 RMVB เป็น MP4 4.9 62 คะแนน
2 RMVB เป็น AVI 4.9 9 คะแนน
3 RMVB เป็น MKV 4.6 5 คะแนน
4 RMVB เป็น GIF 5.0 2 คะแนน
5 RMVB เป็น DIVX 5.0 1 คะแนน
6 RMVB เป็น M2V 3.0 1 คะแนน
7 RMVB เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
8 RMVB เป็น MPEG 5.0 1 คะแนน
9 RMVB เป็น VOB 5.0 1 คะแนน
10 RMVB เป็น XVID
11 RMVB เป็น MPEG-2
12 RMVB เป็น HEVC
13 RMVB เป็น AV1
14 RMVB เป็น AVCHD
15 RMVB เป็น F4V
แปลงเป็น RMVB การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น RMVB 4.6 270 คะแนน
2 AVI เป็น RMVB 4.9 27 คะแนน
3 MOV เป็น RMVB 4.5 14 คะแนน
4 WMV เป็น RMVB 5.0 12 คะแนน
5 FLV เป็น RMVB 5.0 7 คะแนน
6 3GP เป็น RMVB 5.0 6 คะแนน
7 WEBM เป็น RMVB 5.0 5 คะแนน
8 MKV เป็น RMVB 3.8 3 คะแนน
9 SWF เป็น RMVB 3.8 2 คะแนน
10 MPG เป็น RMVB 5.0 2 คะแนน
11 M4V เป็น RMVB 5.0 2 คะแนน
12 GIF เป็น RMVB 5.0 1 คะแนน
13 3G2 เป็น RMVB
14 AAF เป็น RMVB
15 ASF เป็น RMVB

ดูทั้งหมด