เครื่องมือแปลงไฟล์ HEVC ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล hevc หรือแปลงให้เป็นสกุล hevc

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

hevc

High Efficiency Video Coding

ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ารหัสวิดีโอ (HEVC) ยังเป็นที่รู้จักกันเป็น H.265 และ MPEG-H ส่วนที่ 2 เป็นมาตรฐานการบีบอัดวิดีโอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดที่มีศักยภาพหลายที่จะใช้กันอย่างแพร่หลาย AVC (H.264 หรือ MPEG-4 Part 10)

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น HEVC การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น HEVC 5.0 55 คะแนน
2 MOV เป็น HEVC 4.9 12 คะแนน
3 MKV เป็น HEVC 5.0 8 คะแนน
4 WMV เป็น HEVC 5.0 5 คะแนน
5 GIF เป็น HEVC 5.0 4 คะแนน
6 MTS เป็น HEVC 5.0 3 คะแนน
7 SWF เป็น HEVC 5.0 3 คะแนน
8 TS เป็น HEVC 5.0 2 คะแนน
9 3GP เป็น HEVC 5.0 2 คะแนน
10 AVI เป็น HEVC 5.0 2 คะแนน
11 MPG เป็น HEVC 5.0 2 คะแนน
12 WEBM เป็น HEVC 5.0 1 คะแนน
13 RM เป็น HEVC 5.0 1 คะแนน
14 M4V เป็น HEVC 5.0 1 คะแนน
15 3G2 เป็น HEVC

ดูทั้งหมด