VOC

voc

Sound Blaster VOC files

Sound Blaster VOC文件。 VOC文件是多部分的,包含不同块的静音部分,循环和不同的采样率。在输入时,静音部分被填写,循环被拒绝,并且拒绝具有新采样率的样本数据。适当地生成具有不同采样率的沉默。在输出时,没有检测到沉默,也不可能采样率。 SoX支持读取(但不写入)具有多个块的VOC文件,以及包含μ律,A律和2/3/4位ADPCM样本的文件。

支持的转化

转换为 VOC 转换 评分
1 MP3 为 VOC 5.0 24票
2 WAV 为 VOC 4.7 16票
3 WVE 为 VOC 4.5 4票
4 3GP 为 VOC 5.0 4票
5 MP4 为 VOC 4.8 4票
6 FLAC 为 VOC 4.7 3票
7 AAC 为 VOC 5.0 2票
8 OGG 为 VOC 5.0 2票
9 VOX 为 VOC 5.0 1票
10 M4A 为 VOC 5.0 1票
11 M4V 为 VOC 5.0 1票
12 AC3 为 VOC 5.0 1票
13 AMR 为 VOC 5.0 1票
14 AVI 为 VOC 5.0 1票
15 3G2 为 VOC
16 AAF 为 VOC
17 ASF 为 VOC
18 AV1 为 VOC
19 AVCHD 为 VOC
20 CAVS 为 VOC
21 DIVX 为 VOC
22 DV 为 VOC
23 F4V 为 VOC
24 FLV 为 VOC
25 HEVC 为 VOC
26 M2TS 为 VOC
27 M2V 为 VOC
28 MJPEG 为 VOC
29 MKV 为 VOC
30 MOD 为 VOC
31 MOV 为 VOC
32 MPEG 为 VOC
33 MPEG-2 为 VOC
34 MPG 为 VOC
35 MTS 为 VOC
36 MXF 为 VOC
37 OGV 为 VOC
38 RM 为 VOC
39 RMVB 为 VOC
40 SWF 为 VOC
41 TOD 为 VOC
42 TS 为 VOC
43 VOB 为 VOC
44 WEBM 为 VOC
45 WMV 为 VOC
46 WTV 为 VOC
47 XVID 为 VOC
48 8SVX 为 VOC
49 AIFF 为 VOC
50 AMB 为 VOC
51 APE 为 VOC
52 AU 为 VOC
53 AVR 为 VOC
54 CAF 为 VOC
55 CDDA 为 VOC
56 CVS 为 VOC
57 CVSD 为 VOC
58 CVU 为 VOC
59 DSS 为 VOC
60 DTS 为 VOC
61 DVMS 为 VOC
62 FAP 为 VOC
63 FSSD 为 VOC
64 GSM 为 VOC
65 GSRT 为 VOC
66 HCOM 为 VOC
67 HTK 为 VOC
68 IMA 为 VOC
69 IRCAM 为 VOC
70 M4R 为 VOC
71 MAUD 为 VOC
72 MP2 为 VOC
73 NIST 为 VOC
74 OGA 为 VOC
75 OPUS 为 VOC
76 PAF 为 VOC
77 PRC 为 VOC
78 PVF 为 VOC
79 RA 为 VOC
80 SD2 为 VOC
81 SHN 为 VOC
82 SLN 为 VOC
83 SMP 为 VOC
84 SND 为 VOC
85 SNDR 为 VOC
86 SNDT 为 VOC
87 SOU 为 VOC
88 SPH 为 VOC
89 SPX 为 VOC
90 TAK 为 VOC
91 TTA 为 VOC
92 TXW 为 VOC
93 VMS 为 VOC
94 VQF 为 VOC
95 W64 为 VOC
96 WMA 为 VOC
97 WV 为 VOC
98 XA 为 VOC