Công Cụ Chuyển Đổi XWD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xwd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xwd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xwd

X Windows system window dump (color)

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh nền ở dạng không nén trong giao diện người sử dụng X hệ thống Windows để bảo trì máy chủ từ xa. Nó lưu trữ một 'bãi' hoặc ảnh chụp màn hình của cửa sổ hoặc nền của chương trình khách hàng. Nó có thể bao gồm các màu sắc khác nhau tùy thuộc vào khả năng của card đồ họa được sử dụng để tạo ra các tập tin XWD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XWD Chuyển đổi Đánh giá
1 XWD sang JPG 5.0 10 phiếu bầu
2 XWD sang PNG 4.8 10 phiếu bầu
3 XWD sang PDF 4.5 4 phiếu bầu
4 XWD sang DOC 4.5 2 phiếu bầu
5 XWD sang DOCX 5.0 1 phiếu bầu
6 XWD sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
7 XWD sang JP2
8 XWD sang BMP
9 XWD sang WBMP
10 XWD sang GIF
11 XWD sang TGA
12 XWD sang SVG
13 XWD sang PCX
14 XWD sang TIFF
15 XWD sang ICO
Chuyển đổi sang XWD Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang XWD 5.0 9 phiếu bầu
2 PDF sang XWD 4.4 7 phiếu bầu
3 JPG sang XWD 5.0 4 phiếu bầu
4 PNG sang XWD 5.0 3 phiếu bầu
5 BMP sang XWD 5.0 3 phiếu bầu
6 DOCX sang XWD 5.0 3 phiếu bầu
7 ICO sang XWD 4.0 1 phiếu bầu
8 XLSX sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
9 TXT sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
10 PSD sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
11 PPTX sang XWD 4.0 1 phiếu bầu
12 ABW sang XWD
13 DBK sang XWD
14 KWD sang XWD
15 SXW sang XWD

Xem tất cả