Công Cụ Chuyển Đổi XWD

Chuyển đổi trực tuyến từ file xwd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xwd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xwd

X Windows system window dump (color)

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh nền ở dạng không nén trong giao diện người sử dụng X hệ thống Windows để bảo trì máy chủ từ xa. Nó lưu trữ một 'bãi' hoặc ảnh chụp màn hình của cửa sổ hoặc nền của chương trình khách hàng. Nó có thể bao gồm các màu sắc khác nhau tùy thuộc vào khả năng của card đồ họa được sử dụng để tạo ra các tập tin XWD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XWD Chuyển đổi Đánh giá
1 XWD sang JPG 4.9 38 phiếu bầu
2 XWD sang PNG 4.9 38 phiếu bầu
3 XWD sang PDF 4.8 28 phiếu bầu
4 XWD sang DOC 4.7 15 phiếu bầu
5 XWD sang DOCX 4.8 4 phiếu bầu
6 XWD sang JPEG 5.0 3 phiếu bầu
7 XWD sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
8 XWD sang JP2
9 XWD sang BMP
10 XWD sang WBMP
11 XWD sang GIF
12 XWD sang TGA
13 XWD sang SVG
14 XWD sang PCX
15 XWD sang TIFF
Chuyển đổi sang XWD Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XWD 4.5 53 phiếu bầu
2 JPG sang XWD 4.2 25 phiếu bầu
3 PNG sang XWD 4.8 14 phiếu bầu
4 HTML sang XWD 5.0 11 phiếu bầu
5 XLSX sang XWD 4.9 8 phiếu bầu
6 DOCX sang XWD 4.6 5 phiếu bầu
7 DOC sang XWD 5.0 5 phiếu bầu
8 PPTX sang XWD 3.8 3 phiếu bầu
9 BMP sang XWD 5.0 3 phiếu bầu
10 TXT sang XWD 5.0 2 phiếu bầu
11 JPEG sang XWD 3.8 2 phiếu bầu
12 JFIF sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
13 ICO sang XWD 4.0 1 phiếu bầu
14 PSD sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
15 SVG sang XWD 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XWD

4.7 (265 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!