Công Cụ Chuyển Đổi XA

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file xa. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xa

Maxis XA files

Tệp Maxis XA. Đây là các tệp âm thanh ADPCM 16-bit được sử dụng bởi các trò chơi Maxis. Việc ghi các tệp .xa hiện không được hỗ trợ, mặc dù việc hỗ trợ viết thêm không phải là rất khó khăn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XA Chuyển đổi Đánh giá
1 XA sang MP3 4.8 14 phiếu bầu
2 XA sang WAV 4.5 11 phiếu bầu
3 XA sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
4 XA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
5 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
6 XA sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
7 XA sang AC3
8 XA sang AIFF
9 XA sang AMR
10 XA sang M4A
11 XA sang M4R
12 XA sang DTS
13 XA sang OPUS
14 XA sang SPX
15 XA sang CAF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XA

4.6 (32 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!