Công Cụ Chuyển Đổi VOC Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file voc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang voc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

voc

Sound Blaster VOC files

Các tệp VOC Sound Blaster. Các tệp VOC có nhiều phần và chứa các phần im lặng, vòng lặp và tỷ lệ mẫu khác nhau cho các khối khác nhau. Vào đầu vào, các phần im lặng được điền, vòng lặp bị từ chối và dữ liệu mẫu với tỷ lệ mẫu mới bị từ chối. Im lặng với tỷ lệ mẫu khác nhau được tạo ra phù hợp. Trên đầu ra, sự im lặng không được phát hiện, cũng như tỷ lệ mẫu không thể. SoX hỗ trợ đọc (nhưng không viết) các tệp VOC với nhiều khối, và các tệp chứa luật μ, luật A, và các mẫu ADPCM 2/3/4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOC Chuyển đổi Đánh giá
1 VOC sang MP3 4.5 233 phiếu bầu
2 VOC sang WAV 4.6 31 phiếu bầu
3 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
4 VOC sang AIFF 4.6 8 phiếu bầu
5 VOC sang WMA 4.5 6 phiếu bầu
6 VOC sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
7 VOC sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
8 VOC sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
9 VOC sang FLAC
10 VOC sang AMR
11 VOC sang M4A
12 VOC sang M4R
13 VOC sang DTS
14 VOC sang OPUS
15 VOC sang SPX
Chuyển đổi sang VOC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOC 5.0 33 phiếu bầu
2 WAV sang VOC 4.8 20 phiếu bầu
3 MP4 sang VOC 4.2 6 phiếu bầu
4 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
5 OGG sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
6 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
7 AAC sang VOC 5.0 3 phiếu bầu
8 FLAC sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
9 AMR sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
10 M4A sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
11 OPUS sang VOC 4.5 2 phiếu bầu
12 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
13 AC3 sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
14 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
15 MPEG sang VOC 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VOC

4.6 (383 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!