Công Cụ Chuyển Đổi TIFF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file tiff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tiff

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tiff

Tagged Định dạng tập tin hình ảnh

TIFF là một định dạng để lưu trữ đồ họa raster. Nó được sử dụng để quét và văn bản OCR, fax, ngành công nghiệp in ấn, được hỗ trợ rộng rãi bởi một loạt các ứng dụng đồ họa. Các định dạng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Aldus hợp tác với Microsoft để sử dụng với PostScript. Ai là bản quyền cho nó sở hữu Adobe Systems. Các định dạng được sử dụng để lưu trữ hình ảnh với độ sâu lớn của màu sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 TIFF sang JPG 4.9 10,784 phiếu bầu
2 TIFF sang PDF 4.9 3,828 phiếu bầu
3 TIFF sang BMP 4.9 2,155 phiếu bầu
4 TIFF sang PNG 4.9 1,968 phiếu bầu
5 TIFF sang DOC 4.6 1,583 phiếu bầu
6 TIFF sang DXF 4.9 1,342 phiếu bầu
7 TIFF sang JPEG 4.8 1,015 phiếu bầu
8 TIFF sang SVG 5.0 389 phiếu bầu
9 TIFF sang EPS 4.9 353 phiếu bầu
10 TIFF sang AI 4.9 305 phiếu bầu
11 TIFF sang DOCX 4.7 281 phiếu bầu
12 TIFF sang PSD 4.8 147 phiếu bầu
13 TIFF sang GIF 5.0 128 phiếu bầu
14 TIFF sang ICO 4.9 58 phiếu bầu
15 TIFF sang JP2 4.8 40 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TIFF 4.9 7,635 phiếu bầu
2 JPG sang TIFF 4.9 3,743 phiếu bầu
3 DOCX sang TIFF 4.9 1,534 phiếu bầu
4 PNG sang TIFF 4.9 852 phiếu bầu
5 CDR sang TIFF 4.6 470 phiếu bầu
6 DOC sang TIFF 4.9 426 phiếu bầu
7 PPTX sang TIFF 4.7 244 phiếu bầu
8 AI sang TIFF 4.7 210 phiếu bầu
9 EPS sang TIFF 4.8 206 phiếu bầu
10 CR2 sang TIFF 4.6 197 phiếu bầu
11 SVG sang TIFF 4.6 156 phiếu bầu
12 NEF sang TIFF 4.6 137 phiếu bầu
13 BMP sang TIFF 5.0 131 phiếu bầu
14 XLSX sang TIFF 4.8 129 phiếu bầu
15 PSD sang TIFF 4.7 124 phiếu bầu

Xem tất cả