Công Cụ Chuyển Đổi SNDR Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sndr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sndr

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sndr

MS-DOS early ’90s .SND(RT) files

SND là một tập tin mở rộng cho một tập tin âm thanh được sử dụng với một loạt các nền tảng. SND là viết tắt của SouND. Các tệp SND có thể chứa dữ liệu âm thanh cụ thể cho tài nguyên âm thanh Macintosh (từ Mac OS Classic), mẫu âm thanh AKAI MPC, âm thanh Amiga chung, hoặc tệp âm thanh khác. Các tệp SND thường có thể được mở bằng Quicktime Player của Apple