Công Cụ Chuyển Đổi SMP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file smp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang smp

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

smp

Turtle Beach SampleVision files

Các tệp SampleVision của Turtle Beach. Các tệp SMP được sử dụng với gói PC-DOS SampleVision của Turtle Beach Softworks. Gói này dùng để liên lạc với một số người lấy mẫu MIDI. Tất cả các tỷ lệ mẫu được hỗ trợ bởi gói, mặc dù không phải tất cả đều được hỗ trợ bởi các samplers mình. Các điểm vòng hiện tại bị bỏ qua.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SMP Chuyển đổi Đánh giá
1 SMP sang MP3 4.5 257 phiếu bầu
2 SMP sang AAC 4.5 68 phiếu bầu
3 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
4 SMP sang WMA 4.5 10 phiếu bầu
5 SMP sang M4A 4.6 5 phiếu bầu
6 SMP sang AC3 4.7 3 phiếu bầu
7 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
8 SMP sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
9 SMP sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
10 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
11 SMP sang MAUD 4.0 1 phiếu bầu
12 SMP sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
13 SMP sang AMR
14 SMP sang M4R
15 SMP sang DTS
Chuyển đổi sang SMP Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SMP 4.9 67 phiếu bầu
2 M4A sang SMP 5.0 6 phiếu bầu
3 WAV sang SMP 5.0 5 phiếu bầu
4 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
5 MP4 sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
6 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
7 MKV sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
8 3G2 sang SMP
9 3GP sang SMP
10 AAF sang SMP
11 AV1 sang SMP
12 AVCHD sang SMP
13 AVI sang SMP
14 CAVS sang SMP
15 DIVX sang SMP

Xem tất cả