Công Cụ Chuyển Đổi SMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file smp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang smp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

smp

Turtle Beach SampleVision files

Các tệp SampleVision của Turtle Beach. Các tệp SMP được sử dụng với gói PC-DOS SampleVision của Turtle Beach Softworks. Gói này dùng để liên lạc với một số người lấy mẫu MIDI. Tất cả các tỷ lệ mẫu được hỗ trợ bởi gói, mặc dù không phải tất cả đều được hỗ trợ bởi các samplers mình. Các điểm vòng hiện tại bị bỏ qua.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SMP Chuyển đổi Đánh giá
1 SMP sang MP3 4.5 262 phiếu bầu
2 SMP sang AAC 4.5 69 phiếu bầu
3 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
4 SMP sang WMA 4.5 10 phiếu bầu
5 SMP sang M4A 4.5 6 phiếu bầu
6 SMP sang AC3 4.7 3 phiếu bầu
7 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
8 SMP sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
9 SMP sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
10 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
11 SMP sang MAUD 4.0 1 phiếu bầu
12 SMP sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
13 SMP sang AMR
14 SMP sang M4R
15 SMP sang DTS
Chuyển đổi sang SMP Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SMP 4.6 324 phiếu bầu
2 M4A sang SMP 4.5 26 phiếu bầu
3 WAV sang SMP 5.0 20 phiếu bầu
4 MP4 sang SMP 4.8 18 phiếu bầu
5 WMA sang SMP 4.4 5 phiếu bầu
6 OGG sang SMP 5.0 4 phiếu bầu
7 FLAC sang SMP 4.0 4 phiếu bầu
8 MP2 sang SMP 3.8 3 phiếu bầu
9 AAC sang SMP 3.8 3 phiếu bầu
10 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
11 WEBM sang SMP 3.8 2 phiếu bầu
12 MOV sang SMP 3.8 2 phiếu bầu
13 AVI sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
14 OPUS sang SMP 4.5 2 phiếu bầu
15 VOC sang SMP 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SMP

4.6 (835 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!