Công Cụ Chuyển Đổi PNM

Chuyển đổi trực tuyến từ file pnm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pnm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pnm

Portable anymap

Một hình ảnh bitmap trong Bất kỳ di động định dạng đồ mà ban đầu được phát triển cho chế biến và lưu trữ một số loại đơn sắc và màu sắc hình ảnh không nén cũng như hình ảnh màu xám. dữ liệu đồ họa Bitmap trong một tập tin PNM được lưu trữ sử dụng ASCII hay cấu trúc nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNM sang PDF 4.7 236 phiếu bầu
2 PNM sang JPG 4.7 192 phiếu bầu
3 PNM sang PNG 4.9 28 phiếu bầu
4 PNM sang JPEG 4.8 17 phiếu bầu
5 PNM sang DOC 4.6 7 phiếu bầu
6 PNM sang TIFF 4.8 6 phiếu bầu
7 PNM sang SVG 3.8 5 phiếu bầu
8 PNM sang DOCX 5.0 3 phiếu bầu
9 PNM sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
10 PNM sang PGM 5.0 1 phiếu bầu
11 PNM sang PPM 5.0 1 phiếu bầu
12 PNM sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
13 PNM sang JP2
14 PNM sang WBMP
15 PNM sang GIF
Chuyển đổi sang PNM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PNM 4.6 116 phiếu bầu
2 JPG sang PNM 4.9 69 phiếu bầu
3 TXT sang PNM 4.4 14 phiếu bầu
4 BMP sang PNM 4.4 7 phiếu bầu
5 PDF sang PNM 4.2 5 phiếu bầu
6 XLSX sang PNM 3.8 5 phiếu bầu
7 XLS sang PNM 4.0 4 phiếu bầu
8 CSV sang PNM 3.8 3 phiếu bầu
9 WEBP sang PNM 3.8 2 phiếu bầu
10 JPEG sang PNM 5.0 2 phiếu bầu
11 HTML sang PNM 5.0 2 phiếu bầu
12 GIF sang PNM 5.0 2 phiếu bầu
13 TIFF sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
14 PSD sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
15 XCF sang PNM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNM

4.7 (753 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!