Công Cụ Chuyển Đổi PNM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pnm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pnm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pnm

Portable anymap

Một hình ảnh bitmap trong Bất kỳ di động định dạng đồ mà ban đầu được phát triển cho chế biến và lưu trữ một số loại đơn sắc và màu sắc hình ảnh không nén cũng như hình ảnh màu xám. dữ liệu đồ họa Bitmap trong một tập tin PNM được lưu trữ sử dụng ASCII hay cấu trúc nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNM sang JPG 4.8 81 phiếu bầu
2 PNM sang PDF 4.8 41 phiếu bầu
3 PNM sang JPEG 4.8 11 phiếu bầu
4 PNM sang PNG 5.0 9 phiếu bầu
5 PNM sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
6 PNM sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
7 PNM sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
8 PNM sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
9 PNM sang JP2
10 PNM sang BMP
11 PNM sang WBMP
12 PNM sang GIF
13 PNM sang TGA
14 PNM sang PCX
15 PNM sang CUR
Chuyển đổi sang PNM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PNM 4.8 53 phiếu bầu
2 JPG sang PNM 4.9 37 phiếu bầu
3 TXT sang PNM 5.0 8 phiếu bầu
4 BMP sang PNM 4.0 4 phiếu bầu
5 XLS sang PNM 5.0 3 phiếu bầu
6 GIF sang PNM 5.0 2 phiếu bầu
7 TIFF sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
8 CSV sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
9 PDF sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
10 HTML sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
11 MAP sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
12 BIN sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
13 WEBP sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
14 DOC sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
15 XLSX sang PNM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả