Công Cụ Chuyển Đổi PGX

Chuyển đổi trực tuyến từ file pgx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pgx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pgx

JPEG-2000 VM Format

Đây là một định dạng tập tin hình ảnh được lưu trữ mà không cần sử dụng các thuật toán nén. Nó được sử dụng trong tiêu chuẩn JPEG 2000. Định dạng này có khả năng lưu trữ chỉ có một thành phần duy nhất, vì vậy nó được giới hạn hiển thị tông màu đen trắng. Nếu bạn kết hợp nhiều file PGX, sau đó bạn có thể làm cho một hình ảnh màu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PGX Chuyển đổi Đánh giá
1 PGX sang PDF 4.3 3 phiếu bầu
2 PGX sang JPG 4.5 2 phiếu bầu
3 PGX sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
4 PGX sang G4 3.0 1 phiếu bầu
5 PGX sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
6 PGX sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
7 PGX sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
8 PGX sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
9 PGX sang JP2
10 PGX sang BMP
11 PGX sang WBMP
12 PGX sang GIF
13 PGX sang TGA
14 PGX sang PCX
15 PGX sang ICO
Chuyển đổi sang PGX Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PGX 4.0 24 phiếu bầu
2 JPG sang PGX 4.7 19 phiếu bầu
3 PDF sang PGX 4.9 13 phiếu bầu
4 JPEG sang PGX 4.9 7 phiếu bầu
5 DOCX sang PGX 4.2 6 phiếu bầu
6 DXF sang PGX 4.2 5 phiếu bầu
7 HTML sang PGX 4.0 5 phiếu bầu
8 BMP sang PGX 5.0 4 phiếu bầu
9 PPTX sang PGX 3.8 3 phiếu bầu
10 SVG sang PGX 5.0 3 phiếu bầu
11 WEBP sang PGX 3.8 2 phiếu bầu
12 JFIF sang PGX 5.0 2 phiếu bầu
13 PCX sang PGX 5.0 1 phiếu bầu
14 PSD sang PGX 5.0 1 phiếu bầu
15 AI sang PGX 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PGX

4.5 (122 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!