Công Cụ Chuyển Đổi PAF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file paf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang paf

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

paf

PARIS Audio File

Định dạng tệp Ensoniq PARIS (lớn-endian)