Công Cụ Chuyển Đổi OGA

Chuyển đổi trực tuyến từ file oga sang định dạng khác và từ định dạng khác sang oga

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

oga

OGG Vorbis Audio

OGA là một phần mở rộng âm thanh cho tệp OGG được phát triển bởi Xiph.Org Foundation. OGG là một định dạng chứa nguồn mở được thiết kế để phát trực tuyến và có thể chứa dữ liệu video, văn bản và âm thanh độc lập. Để mở OGA, bạn cần cài đặt một phần mềm thích hợp như Vorbis hoặc chuyển đổi tệp sang định dạng phổ biến hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGA Chuyển đổi Đánh giá
1 OGA sang MP3 4.8 1,082 phiếu bầu
2 OGA sang WAV 4.8 122 phiếu bầu
3 OGA sang OGG 4.4 74 phiếu bầu
4 OGA sang M4A 5.0 6 phiếu bầu
5 OGA sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
6 OGA sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
7 OGA sang AAC 4.8 4 phiếu bầu
8 OGA sang MP2 5.0 1 phiếu bầu
9 OGA sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
10 OGA sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
11 OGA sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
12 OGA sang TXW 3.0 1 phiếu bầu
13 OGA sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
14 OGA sang AC3
15 OGA sang AMR
Chuyển đổi sang OGA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGA 4.2 75 phiếu bầu
2 OGG sang OGA 3.9 25 phiếu bầu
3 WAV sang OGA 4.2 9 phiếu bầu
4 MP4 sang OGA 4.9 7 phiếu bầu
5 FLAC sang OGA 5.0 5 phiếu bầu
6 M4A sang OGA 5.0 5 phiếu bầu
7 MKV sang OGA 4.5 4 phiếu bầu
8 WMA sang OGA 5.0 2 phiếu bầu
9 MPEG sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
10 OGV sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
11 M4R sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
12 AVI sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang OGA
14 3GP sang OGA
15 AAF sang OGA

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OGA

4.8 (1,439 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!