Công Cụ Chuyển Đổi MOBI

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.8 36,540 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 15,792 phiếu bầu
3 MOBI sang TXT 4.8 4,281 phiếu bầu
4 MOBI sang DOC 4.8 3,317 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.8 1,911 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.8 1,685 phiếu bầu
7 MOBI sang JPG 4.6 1,367 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.7 623 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.7 130 phiếu bầu
10 MOBI sang HTML 4.4 117 phiếu bầu
11 MOBI sang PDB 4.7 106 phiếu bầu
12 MOBI sang PNG 4.2 54 phiếu bầu
13 MOBI sang ODT 4.7 40 phiếu bầu
14 MOBI sang JPEG 4.8 34 phiếu bầu
15 MOBI sang DJVU 4.7 24 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 71,477 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.7 49,113 phiếu bầu
3 TXT sang MOBI 4.8 7,817 phiếu bầu
4 DOCX sang MOBI 4.8 6,715 phiếu bầu
5 AZW3 sang MOBI 4.8 6,431 phiếu bầu
6 DOC sang MOBI 4.8 6,004 phiếu bầu
7 FB2 sang MOBI 4.8 3,747 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.4 1,761 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,501 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.7 543 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.7 304 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 298 phiếu bầu
13 PPTX sang MOBI 4.5 211 phiếu bầu
14 PNG sang MOBI 4.7 118 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.6 96 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MOBI

4.8 (224,881 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!