Công Cụ Chuyển Đổi MOBI

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.8 28,755 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 12,517 phiếu bầu
3 MOBI sang TXT 4.8 3,471 phiếu bầu
4 MOBI sang DOC 4.8 2,823 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.8 1,513 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.8 1,403 phiếu bầu
7 MOBI sang JPG 4.6 1,225 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.8 550 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.7 110 phiếu bầu
10 MOBI sang HTML 4.4 100 phiếu bầu
11 MOBI sang PDB 4.7 80 phiếu bầu
12 MOBI sang PNG 4.4 40 phiếu bầu
13 MOBI sang ODT 4.7 29 phiếu bầu
14 MOBI sang JPEG 4.8 26 phiếu bầu
15 MOBI sang DJVU 4.6 19 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 60,086 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.7 39,822 phiếu bầu
3 TXT sang MOBI 4.8 5,989 phiếu bầu
4 DOCX sang MOBI 4.8 5,791 phiếu bầu
5 AZW3 sang MOBI 4.8 5,330 phiếu bầu
6 DOC sang MOBI 4.8 5,323 phiếu bầu
7 FB2 sang MOBI 4.8 3,370 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.4 1,583 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,325 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.7 492 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.7 273 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 253 phiếu bầu
13 PPTX sang MOBI 4.5 185 phiếu bầu
14 PNG sang MOBI 4.6 97 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.6 90 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MOBI

4.8 (184,758 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!