Công Cụ Chuyển Đổi MOBI

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.8 79,375 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 37,300 phiếu bầu
3 MOBI sang TXT 4.8 8,572 phiếu bầu
4 MOBI sang DOC 4.8 5,533 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.8 4,129 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.9 3,630 phiếu bầu
7 MOBI sang JPG 4.6 2,079 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.8 972 phiếu bầu
9 MOBI sang PDB 4.7 244 phiếu bầu
10 MOBI sang RTF 4.7 235 phiếu bầu
11 MOBI sang HTML 4.6 200 phiếu bầu
12 MOBI sang ODT 4.8 122 phiếu bầu
13 MOBI sang PNG 4.3 109 phiếu bầu
14 MOBI sang JPEG 4.6 66 phiếu bầu
15 MOBI sang DJVU 4.7 31 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 144,262 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.7 92,371 phiếu bầu
3 TXT sang MOBI 4.8 16,675 phiếu bầu
4 DOCX sang MOBI 4.8 11,082 phiếu bầu
5 AZW3 sang MOBI 4.9 10,246 phiếu bầu
6 DOC sang MOBI 4.8 8,990 phiếu bầu
7 FB2 sang MOBI 4.7 7,494 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.4 2,369 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 2,295 phiếu bầu
10 JPG sang MOBI 4.8 922 phiếu bầu
11 HTML sang MOBI 4.7 762 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.8 499 phiếu bầu
13 PNG sang MOBI 4.8 444 phiếu bầu
14 PPTX sang MOBI 4.5 297 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.5 122 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MOBI

4.8 (447,527 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!