Công Cụ Chuyển Đổi MOBI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.8 7,101 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 2,526 phiếu bầu
3 MOBI sang DOC 4.9 912 phiếu bầu
4 MOBI sang TXT 4.8 414 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.9 306 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.9 304 phiếu bầu
7 MOBI sang FB2 4.8 188 phiếu bầu
8 MOBI sang JPG 4.6 161 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.8 44 phiếu bầu
10 MOBI sang HTML 4.6 22 phiếu bầu
11 MOBI sang PNG 4.3 11 phiếu bầu
12 MOBI sang PDB 4.8 10 phiếu bầu
13 MOBI sang DJVU 4.9 9 phiếu bầu
14 MOBI sang ODT 4.6 8 phiếu bầu
15 MOBI sang JPEG 4.4 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 18,891 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.8 10,155 phiếu bầu
3 FB2 sang MOBI 4.9 2,245 phiếu bầu
4 DOC sang MOBI 4.8 2,131 phiếu bầu
5 DOCX sang MOBI 4.9 2,056 phiếu bầu
6 AZW3 sang MOBI 4.8 1,352 phiếu bầu
7 TXT sang MOBI 4.9 1,256 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.6 734 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 607 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.9 280 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.8 93 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 82 phiếu bầu
13 PPTX sang MOBI 4.6 77 phiếu bầu
14 PDB sang MOBI 4.5 47 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.8 43 phiếu bầu

Xem tất cả