Công Cụ Chuyển Đổi MOBI

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.8 55,511 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 23,872 phiếu bầu
3 MOBI sang TXT 4.8 6,264 phiếu bầu
4 MOBI sang DOC 4.8 4,311 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.8 2,891 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.8 2,458 phiếu bầu
7 MOBI sang JPG 4.6 1,653 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.8 767 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.6 179 phiếu bầu
10 MOBI sang PDB 4.8 169 phiếu bầu
11 MOBI sang HTML 4.5 163 phiếu bầu
12 MOBI sang ODT 4.8 93 phiếu bầu
13 MOBI sang PNG 4.4 79 phiếu bầu
14 MOBI sang JPEG 4.6 50 phiếu bầu
15 MOBI sang DJVU 4.7 29 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 105,112 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.7 69,963 phiếu bầu
3 TXT sang MOBI 4.8 12,223 phiếu bầu
4 DOCX sang MOBI 4.8 8,749 phiếu bầu
5 AZW3 sang MOBI 4.8 8,688 phiếu bầu
6 DOC sang MOBI 4.8 7,413 phiếu bầu
7 FB2 sang MOBI 4.7 5,046 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.4 2,093 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,876 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.7 652 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.8 482 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 395 phiếu bầu
13 PPTX sang MOBI 4.5 260 phiếu bầu
14 PNG sang MOBI 4.7 171 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.6 112 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MOBI

4.8 (326,307 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!