Công Cụ Chuyển Đổi MOBI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.7 16,660 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 7,626 phiếu bầu
3 MOBI sang TXT 4.8 2,100 phiếu bầu
4 MOBI sang DOC 4.9 1,975 phiếu bầu
5 MOBI sang JPG 4.6 1,026 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.8 951 phiếu bầu
7 MOBI sang DOCX 4.8 863 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.7 411 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.8 78 phiếu bầu
10 MOBI sang HTML 4.3 67 phiếu bầu
11 MOBI sang PDB 4.7 43 phiếu bầu
12 MOBI sang PNG 4.1 28 phiếu bầu
13 MOBI sang ODT 4.7 20 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.9 13 phiếu bầu
15 MOBI sang JPEG 4.6 12 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 40,917 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.7 24,220 phiếu bầu
3 DOCX sang MOBI 4.8 4,182 phiếu bầu
4 DOC sang MOBI 4.8 3,972 phiếu bầu
5 AZW3 sang MOBI 4.8 3,454 phiếu bầu
6 TXT sang MOBI 4.8 3,123 phiếu bầu
7 FB2 sang MOBI 4.8 2,808 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.5 1,164 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 985 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.8 395 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.8 200 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 165 phiếu bầu
13 PPTX sang MOBI 4.5 134 phiếu bầu
14 PPT sang MOBI 4.5 74 phiếu bầu
15 PNG sang MOBI 4.7 56 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MOBI

4.8 (118,789 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!