Công Cụ Chuyển Đổi MOBI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mobi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mobi

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mobi

Mobipocket eBook

Là một định dạng được sử dụng trong các phần mềm Mobipocket Reader trên máy tính để bàn và các nền tảng di động. Sách trong định dạng này có thể có .prc và phần mở rộng tập tin .mobi. MOBI ban đầu được dựa trên định dạng PalmDOC; thêm các thẻ HTML đã làm cho nó có thể tạo ra một phiên bản nén cao mà nén dữ liệu đến một mức độ cao. Có một số hạn chế định dạng - các văn bản không thể thụt vào, và bảng chèn vào và hình ảnh không thể được định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 MOBI sang PDF 4.9 5,724 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.9 1,774 phiếu bầu
3 MOBI sang DOC 4.9 676 phiếu bầu
4 MOBI sang TXT 4.8 273 phiếu bầu
5 MOBI sang DOCX 4.9 209 phiếu bầu
6 MOBI sang AZW3 4.9 177 phiếu bầu
7 MOBI sang FB2 4.9 141 phiếu bầu
8 MOBI sang JPG 4.6 109 phiếu bầu
9 MOBI sang RTF 4.8 36 phiếu bầu
10 MOBI sang HTML 5.0 17 phiếu bầu
11 MOBI sang PNG 4.8 8 phiếu bầu
12 MOBI sang PDB 4.7 7 phiếu bầu
13 MOBI sang ODT 4.5 6 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.8 6 phiếu bầu
15 MOBI sang LRF 4.8 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOBI Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang MOBI 4.8 14,150 phiếu bầu
2 PDF sang MOBI 4.9 7,889 phiếu bầu
3 FB2 sang MOBI 4.9 1,987 phiếu bầu
4 DOC sang MOBI 4.9 1,739 phiếu bầu
5 DOCX sang MOBI 4.9 1,609 phiếu bầu
6 TXT sang MOBI 4.9 1,245 phiếu bầu
7 AZW3 sang MOBI 4.7 890 phiếu bầu
8 DJVU sang MOBI 4.8 599 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 528 phiếu bầu
10 HTML sang MOBI 4.9 263 phiếu bầu
11 JPG sang MOBI 4.9 74 phiếu bầu
12 PPTX sang MOBI 4.8 62 phiếu bầu
13 ODT sang MOBI 4.8 60 phiếu bầu
14 PDB sang MOBI 4.5 45 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.8 38 phiếu bầu

Xem tất cả