Công Cụ Chuyển Đổi M4R

Chuyển đổi trực tuyến từ file m4r sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m4r

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4R Chuyển đổi Đánh giá
1 M4R sang MP3 4.8 2,072 phiếu bầu
2 M4R sang WAV 4.8 197 phiếu bầu
3 M4R sang M4A 4.9 150 phiếu bầu
4 M4R sang AAC 4.8 140 phiếu bầu
5 M4R sang CAF 4.9 96 phiếu bầu
6 M4R sang OGG 4.8 50 phiếu bầu
7 M4R sang AIFF 4.6 27 phiếu bầu
8 M4R sang FLAC 5.0 14 phiếu bầu
9 M4R sang WMA 4.7 11 phiếu bầu
10 M4R sang AMR 4.4 8 phiếu bầu
11 M4R sang MP2 3.8 5 phiếu bầu
12 M4R sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
13 M4R sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
14 M4R sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
15 M4R sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M4R Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4R 4.8 15,985 phiếu bầu
2 M4A sang M4R 4.7 4,529 phiếu bầu
3 MP4 sang M4R 4.7 1,627 phiếu bầu
4 WAV sang M4R 4.8 615 phiếu bầu
5 AAC sang M4R 4.7 262 phiếu bầu
6 MOV sang M4R 4.8 252 phiếu bầu
7 FLAC sang M4R 4.8 170 phiếu bầu
8 MPEG sang M4R 4.7 156 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.7 138 phiếu bầu
10 WEBM sang M4R 4.7 83 phiếu bầu
11 WMA sang M4R 4.6 81 phiếu bầu
12 MKV sang M4R 4.7 75 phiếu bầu
13 WMV sang M4R 4.6 61 phiếu bầu
14 AIFF sang M4R 4.8 57 phiếu bầu
15 AMR sang M4R 4.7 50 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi M4R

4.7 (27,582 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!