Công Cụ Chuyển Đổi M4R

Chuyển đổi trực tuyến từ file m4r sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m4r

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4R Chuyển đổi Đánh giá
1 M4R sang MP3 4.8 2,694 phiếu bầu
2 M4R sang WAV 4.8 274 phiếu bầu
3 M4R sang M4A 4.8 201 phiếu bầu
4 M4R sang AAC 4.8 184 phiếu bầu
5 M4R sang CAF 4.9 109 phiếu bầu
6 M4R sang OGG 4.8 64 phiếu bầu
7 M4R sang AIFF 4.7 33 phiếu bầu
8 M4R sang FLAC 5.0 20 phiếu bầu
9 M4R sang WMA 4.8 13 phiếu bầu
10 M4R sang AMR 4.3 12 phiếu bầu
11 M4R sang MP2 4.0 7 phiếu bầu
12 M4R sang OPUS 5.0 3 phiếu bầu
13 M4R sang AC3 4.5 2 phiếu bầu
14 M4R sang W64 5.0 1 phiếu bầu
15 M4R sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M4R Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4R 4.8 21,235 phiếu bầu
2 M4A sang M4R 4.7 5,767 phiếu bầu
3 MP4 sang M4R 4.7 2,324 phiếu bầu
4 WAV sang M4R 4.8 815 phiếu bầu
5 MOV sang M4R 4.8 355 phiếu bầu
6 AAC sang M4R 4.7 344 phiếu bầu
7 FLAC sang M4R 4.8 223 phiếu bầu
8 OGG sang M4R 4.7 205 phiếu bầu
9 MPEG sang M4R 4.7 187 phiếu bầu
10 WMA sang M4R 4.7 106 phiếu bầu
11 WEBM sang M4R 4.7 101 phiếu bầu
12 MKV sang M4R 4.6 85 phiếu bầu
13 WMV sang M4R 4.7 83 phiếu bầu
14 AIFF sang M4R 4.8 69 phiếu bầu
15 AMR sang M4R 4.8 68 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi M4R

4.7 (36,512 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!