Chuyển đổi K25 (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file k25. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

k25

Kodak Digital Camera Raw Image Format

Định dạng cho bức ảnh chụp với máy ảnh Kodak. Nó chứa một loạt các dữ liệu hình ảnh điện tử đã được ghi nhận từ các yếu tố cảm quang của máy ảnh. Đó là một hình ảnh RAW, trong đó cung cấp tiềm năng đáng kể để xử lý hình ảnh để bù phơi sáng, cân bằng trắng, và các thông số khác mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.