Công Cụ Chuyển Đổi JIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file jif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jif

JPEG Interchange Format

JIF là một định dạng mất dữ liệu được sử dụng cho chụp ảnh kỹ thuật số được phát triển bởi JPEG (Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung). Mặc dù thực tế là nó không bị giới hạn ở một số màu nhất định và dựa trên bảng màu 24 bit, một phần thông tin bị mất trong quá trình nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JIF Chuyển đổi Đánh giá
1 JIF sang JPG 4.8 139 phiếu bầu
2 JIF sang PNG 4.7 15 phiếu bầu
3 JIF sang PDF 4.9 10 phiếu bầu
4 JIF sang GIF 4.6 9 phiếu bầu
5 JIF sang JPEG 5.0 7 phiếu bầu
6 JIF sang ICO 5.0 2 phiếu bầu
7 JIF sang CUR 5.0 1 phiếu bầu
8 JIF sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
9 JIF sang JP2
10 JIF sang BMP
11 JIF sang WBMP
12 JIF sang TGA
13 JIF sang SVG
14 JIF sang PCX
15 JIF sang TIFF
Chuyển đổi sang JIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang JIF 4.5 124 phiếu bầu
2 JFIF sang JIF 4.4 68 phiếu bầu
3 JPG sang JIF 4.5 39 phiếu bầu
4 PDF sang JIF 5.0 12 phiếu bầu
5 PNG sang JIF 4.7 12 phiếu bầu
6 DOCX sang JIF 4.0 6 phiếu bầu
7 JPEG sang JIF 4.8 6 phiếu bầu
8 PPTX sang JIF 4.0 4 phiếu bầu
9 DOC sang JIF 5.0 3 phiếu bầu
10 BMP sang JIF 3.8 2 phiếu bầu
11 PWP sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
12 TGA sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
13 TIFF sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
14 XLS sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
15 XLSX sang JIF 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JIF

4.6 (483 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!