Công Cụ Chuyển Đổi JBIG

Chuyển đổi trực tuyến từ file jbig sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jbig

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jbig

Joint Bi-level Image Experts Group

JBIG là một tiêu chuẩn để nén hình ảnh. Mặc dù thực tế ban đầu nó được phát triển cho máy fax, nhưng nó có thể dễ dàng sử dụng cho các loại hình ảnh khác. Các tệp được lưu ở định dạng JBIG nhỏ hơn so với các định dạng tiêu chuẩn khác trong ngành như G3 hoặc G4.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JBIG Chuyển đổi Đánh giá
1 JBIG sang PNG 4.3 6 phiếu bầu
2 JBIG sang BMP 5.0 5 phiếu bầu
3 JBIG sang JPEG 5.0 3 phiếu bầu
4 JBIG sang JPG 5.0 3 phiếu bầu
5 JBIG sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
6 JBIG sang JP2
7 JBIG sang WBMP
8 JBIG sang GIF
9 JBIG sang TGA
10 JBIG sang SVG
11 JBIG sang PCX
12 JBIG sang TIFF
13 JBIG sang ICO
14 JBIG sang CUR
15 JBIG sang PBM
Chuyển đổi sang JBIG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang JBIG 4.5 33 phiếu bầu
2 JPEG sang JBIG 4.5 30 phiếu bầu
3 PNG sang JBIG 4.8 12 phiếu bầu
4 BMP sang JBIG 5.0 8 phiếu bầu
5 PDF sang JBIG 4.7 7 phiếu bầu
6 TXT sang JBIG 5.0 3 phiếu bầu
7 WEBP sang JBIG 4.7 3 phiếu bầu
8 DOCX sang JBIG 5.0 3 phiếu bầu
9 JFIF sang JBIG 5.0 2 phiếu bầu
10 NEF sang JBIG 5.0 1 phiếu bầu
11 JBG sang JBIG 5.0 1 phiếu bầu
12 GIF sang JBIG 3.0 1 phiếu bầu
13 HEIC sang JBIG 4.0 1 phiếu bầu
14 HTML sang JBIG 3.0 1 phiếu bầu
15 ABW sang JBIG

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JBIG

4.6 (164 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!