Công Cụ Chuyển Đổi IMA

Chuyển đổi trực tuyến từ file ima sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ima

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ima

A headerless file of IMA ADPCM audio data

Một tệp không tiêu đề của dữ liệu âm thanh IMA ADPCM. IMA ADPCM tuyên bố độ chính xác 16 bit chỉ được gói gọn thành 4 bit, nhưng trên thực tế âm thanh không tốt hơn .vox.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ IMA Chuyển đổi Đánh giá
1 IMA sang WAV 4.5 18 phiếu bầu
2 IMA sang MP3 4.0 12 phiếu bầu
3 IMA sang AAC 4.0 4 phiếu bầu
4 IMA sang W64 5.0 1 phiếu bầu
5 IMA sang WV 4.0 1 phiếu bầu
6 IMA sang AC3
7 IMA sang FLAC
8 IMA sang OGG
9 IMA sang AIFF
10 IMA sang AMR
11 IMA sang M4A
12 IMA sang M4R
13 IMA sang WMA
14 IMA sang DTS
15 IMA sang OPUS
Chuyển đổi sang IMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang IMA 4.5 43 phiếu bầu
2 WAV sang IMA 4.4 38 phiếu bầu
3 MP4 sang IMA 4.4 9 phiếu bầu
4 M4A sang IMA 4.7 6 phiếu bầu
5 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
6 OGG sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
7 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
8 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
9 WMA sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
10 WEBM sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
11 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
12 VOX sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
13 OPUS sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
14 AMR sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
15 AVI sang IMA 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi IMA

4.5 (154 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!