Công Cụ Chuyển Đổi IMA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ima sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ima

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ima

A headerless file of IMA ADPCM audio data

Một tệp không tiêu đề của dữ liệu âm thanh IMA ADPCM. IMA ADPCM tuyên bố độ chính xác 16 bit chỉ được gói gọn thành 4 bit, nhưng trên thực tế âm thanh không tốt hơn .vox.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang IMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang IMA 4.8 16 phiếu bầu
2 WAV sang IMA 5.0 16 phiếu bầu
3 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
4 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
5 M4A sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
6 OGG sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
7 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
8 MP4 sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
9 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang IMA
11 3GP sang IMA
12 AAF sang IMA
13 ASF sang IMA
14 AV1 sang IMA
15 AVCHD sang IMA

Xem tất cả