Công Cụ Chuyển Đổi HTK

Chuyển đổi trực tuyến từ file htk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang htk

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

htk

HTK

Định dạng 16-bit PCM kênh đơn được HTK sử dụng, bộ công cụ để xây dựng các công cụ xử lý ngôn ngữ Mark Mark

Đánh giá chất lượng chuyển đổi HTK

4.1 (19 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!