Công Cụ Chuyển Đổi HDR

Chuyển đổi trực tuyến từ file hdr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang hdr

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

hdr

Radiance RGBE image format

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap với mức độ cải thiện về màu sắc và hiệu suất sáng. Nó kết hợp phơi nhiễm để ghi lại tông màu tối trong bóng tối hoặc chi tiết trong vùng sáng của hình ảnh nhất định. HDR có thể kết hợp nhiều hình ảnh với mức độ khác nhau của phân bố ánh sáng. Nó được sử dụng để tạo ra hình ảnh phong phú.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ HDR Chuyển đổi Đánh giá
1 HDR sang JPG 4.6 1,475 phiếu bầu
2 HDR sang PNG 4.5 956 phiếu bầu
3 HDR sang JPEG 4.5 243 phiếu bầu
4 HDR sang EXR 4.7 217 phiếu bầu
5 HDR sang PDF 4.4 145 phiếu bầu
6 HDR sang DDS 4.6 66 phiếu bầu
7 HDR sang TGA 4.8 63 phiếu bầu
8 HDR sang TIFF 4.3 46 phiếu bầu
9 HDR sang SVG 4.3 26 phiếu bầu
10 HDR sang BMP 4.5 19 phiếu bầu
11 HDR sang DXF 4.7 16 phiếu bầu
12 HDR sang WEBP 4.9 14 phiếu bầu
13 HDR sang DOC 4.9 12 phiếu bầu
14 HDR sang AI 4.4 9 phiếu bầu
15 HDR sang PSD 4.3 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang HDR Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang HDR 4.2 29,221 phiếu bầu
2 PNG sang HDR 4.1 11,473 phiếu bầu
3 JPEG sang HDR 4.1 5,914 phiếu bầu
4 EXR sang HDR 4.8 2,374 phiếu bầu
5 PDF sang HDR 4.2 668 phiếu bầu
6 JFIF sang HDR 3.9 505 phiếu bầu
7 WEBP sang HDR 4.2 412 phiếu bầu
8 DOCX sang HDR 4.4 303 phiếu bầu
9 PPTX sang HDR 4.2 183 phiếu bầu
10 HTML sang HDR 4.5 163 phiếu bầu
11 GIF sang HDR 4.4 144 phiếu bầu
12 HEIC sang HDR 4.5 142 phiếu bầu
13 BMP sang HDR 4.4 95 phiếu bầu
14 PSD sang HDR 4.5 93 phiếu bầu
15 CR2 sang HDR 4.6 76 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi HDR

4.2 (56,039 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!