Công Cụ Chuyển Đổi HDR

Chuyển đổi trực tuyến từ file hdr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang hdr

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

hdr

Radiance RGBE image format

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap với mức độ cải thiện về màu sắc và hiệu suất sáng. Nó kết hợp phơi nhiễm để ghi lại tông màu tối trong bóng tối hoặc chi tiết trong vùng sáng của hình ảnh nhất định. HDR có thể kết hợp nhiều hình ảnh với mức độ khác nhau của phân bố ánh sáng. Nó được sử dụng để tạo ra hình ảnh phong phú.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ HDR Chuyển đổi Đánh giá
1 HDR sang JPG 4.5 649 phiếu bầu
2 HDR sang PNG 4.4 387 phiếu bầu
3 HDR sang EXR 4.7 138 phiếu bầu
4 HDR sang JPEG 4.6 85 phiếu bầu
5 HDR sang PDF 4.5 50 phiếu bầu
6 HDR sang DDS 4.5 30 phiếu bầu
7 HDR sang TIFF 4.3 25 phiếu bầu
8 HDR sang TGA 4.5 19 phiếu bầu
9 HDR sang BMP 4.4 9 phiếu bầu
10 HDR sang DOC 4.9 7 phiếu bầu
11 HDR sang DXF 4.4 5 phiếu bầu
12 HDR sang PPM 5.0 3 phiếu bầu
13 HDR sang SVG 4.7 3 phiếu bầu
14 HDR sang PFM 4.5 2 phiếu bầu
15 HDR sang RGB 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang HDR Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang HDR 4.3 9,792 phiếu bầu
2 PNG sang HDR 4.1 2,930 phiếu bầu
3 JPEG sang HDR 4.0 1,255 phiếu bầu
4 EXR sang HDR 4.8 483 phiếu bầu
5 PDF sang HDR 4.4 192 phiếu bầu
6 DOCX sang HDR 4.2 141 phiếu bầu
7 JFIF sang HDR 3.8 121 phiếu bầu
8 HTML sang HDR 4.6 119 phiếu bầu
9 PPTX sang HDR 4.0 92 phiếu bầu
10 GIF sang HDR 4.5 53 phiếu bầu
11 CR2 sang HDR 4.7 46 phiếu bầu
12 BMP sang HDR 4.7 43 phiếu bầu
13 TIFF sang HDR 5.0 38 phiếu bầu
14 WEBP sang HDR 4.1 34 phiếu bầu
15 PSD sang HDR 4.5 31 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi HDR

4.3 (17,197 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!