Công Cụ Chuyển Đổi GV

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file gv. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gv

Graphviz

GV là định dạng đầu ra mặc định cho ngôn ngữ DOT trong ứng dụng "Trực quan hóa đồ thị đồ thị". Nó được sử dụng để biểu diễn các biểu đồ dưới dạng dễ hiểu đối với con người và các chương trình. Định dạng GV được phát triển để thay thế phần mở rộng DOT để tránh nhầm lẫn vì DOT cũng được sử dụng trong Microsoft Word trước năm 2007.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GV Chuyển đổi Đánh giá
1 GV sang PNG 5.0 20 phiếu bầu
2 GV sang PDF 3.8 11 phiếu bầu
3 GV sang SVG 3.8 3 phiếu bầu
4 GV sang DOT 3.0 1 phiếu bầu
5 GV sang GIF 3.0 1 phiếu bầu
6 GV sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
7 GV sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
8 GV sang PGM 3.0 1 phiếu bầu
9 GV sang JP2
10 GV sang BMP
11 GV sang WBMP
12 GV sang TGA
13 GV sang PCX
14 GV sang TIFF
15 GV sang ICO

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GV

4.5 (39 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!