Công Cụ Chuyển Đổi GIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 64,163 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.6 17,142 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.7 14,517 phiếu bầu
4 GIF sang SVG 4.4 5,922 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 4,531 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 4.8 4,511 phiếu bầu
7 GIF sang SWF 4.8 4,217 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.7 3,948 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.7 2,914 phiếu bầu
10 GIF sang JPEG 4.7 2,299 phiếu bầu
11 GIF sang PDF 4.7 2,259 phiếu bầu
12 GIF sang DOC 4.3 2,214 phiếu bầu
13 GIF sang WMV 4.7 1,834 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 1,675 phiếu bầu
15 GIF sang WEBP 4.7 1,541 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.6 171,356 phiếu bầu
2 WEBP sang GIF 4.7 22,651 phiếu bầu
3 MOV sang GIF 4.6 20,813 phiếu bầu
4 WEBM sang GIF 4.6 13,895 phiếu bầu
5 JPG sang GIF 4.7 11,344 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.6 10,130 phiếu bầu
7 WMV sang GIF 4.7 8,309 phiếu bầu
8 SWF sang GIF 4.1 7,483 phiếu bầu
9 PNG sang GIF 4.7 7,253 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.6 5,946 phiếu bầu
11 MKV sang GIF 4.4 5,095 phiếu bầu
12 HTML sang GIF 4.5 4,724 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.3 2,582 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.5 2,194 phiếu bầu
15 M4V sang GIF 4.6 2,050 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.6 (460,299 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!