Công Cụ Chuyển Đổi GIF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 42,840 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.7 11,562 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.8 9,320 phiếu bầu
4 GIF sang AVI 4.8 3,802 phiếu bầu
5 GIF sang SVG 4.6 3,637 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 4.9 3,531 phiếu bầu
7 GIF sang SWF 4.8 3,522 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.7 2,689 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.8 1,741 phiếu bầu
10 GIF sang DOC 4.4 1,493 phiếu bầu
11 GIF sang JPEG 4.8 1,418 phiếu bầu
12 GIF sang PDF 4.8 1,216 phiếu bầu
13 GIF sang WMV 4.8 1,205 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 1,098 phiếu bầu
15 GIF sang WEBP 4.7 705 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.7 114,059 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.7 14,415 phiếu bầu
3 WEBM sang GIF 4.7 11,016 phiếu bầu
4 WEBP sang GIF 4.7 10,140 phiếu bầu
5 AVI sang GIF 4.7 7,940 phiếu bầu
6 JPG sang GIF 4.8 7,458 phiếu bầu
7 SWF sang GIF 4.2 6,529 phiếu bầu
8 WMV sang GIF 4.7 6,352 phiếu bầu
9 PNG sang GIF 4.8 4,605 phiếu bầu
10 HTML sang GIF 4.7 4,154 phiếu bầu
11 MKV sang GIF 4.5 3,723 phiếu bầu
12 PDF sang GIF 4.7 3,712 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.3 1,722 phiếu bầu
14 FLV sang GIF 4.7 1,650 phiếu bầu
15 M4V sang GIF 4.8 1,470 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.7 (309,128 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!