Công Cụ Chuyển Đổi GIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 77,545 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.6 21,410 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.7 18,494 phiếu bầu
4 GIF sang SVG 4.4 7,765 phiếu bầu
5 GIF sang MOV 4.8 5,095 phiếu bầu
6 GIF sang AVI 4.8 5,030 phiếu bầu
7 GIF sang DXF 4.6 4,815 phiếu bầu
8 GIF sang SWF 4.8 4,504 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.7 3,994 phiếu bầu
10 GIF sang PDF 4.7 3,193 phiếu bầu
11 GIF sang JPEG 4.7 3,176 phiếu bầu
12 GIF sang DOC 4.3 2,763 phiếu bầu
13 GIF sang WEBP 4.7 2,528 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 2,255 phiếu bầu
15 GIF sang WMV 4.7 2,154 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.6 219,449 phiếu bầu
2 WEBP sang GIF 4.7 38,445 phiếu bầu
3 MOV sang GIF 4.6 26,326 phiếu bầu
4 WEBM sang GIF 4.6 17,263 phiếu bầu
5 JPG sang GIF 4.7 14,766 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.6 11,644 phiếu bầu
7 PNG sang GIF 4.6 10,356 phiếu bầu
8 WMV sang GIF 4.6 9,385 phiếu bầu
9 SWF sang GIF 4.1 7,907 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.6 7,838 phiếu bầu
11 MKV sang GIF 4.4 5,921 phiếu bầu
12 HTML sang GIF 4.4 5,197 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.2 3,108 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.5 2,773 phiếu bầu
15 M4V sang GIF 4.6 2,317 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.6 (585,231 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!