Công Cụ Chuyển Đổi GIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 55,686 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.6 14,877 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.7 12,392 phiếu bầu
4 GIF sang SVG 4.4 5,037 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 4,255 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 4.8 4,151 phiếu bầu
7 GIF sang SWF 4.8 4,057 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.7 3,475 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.7 2,413 phiếu bầu
10 GIF sang JPEG 4.7 1,928 phiếu bầu
11 GIF sang DOC 4.3 1,920 phiếu bầu
12 GIF sang PDF 4.7 1,864 phiếu bầu
13 GIF sang WMV 4.8 1,612 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 1,439 phiếu bầu
15 GIF sang WEBP 4.7 1,275 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.6 145,313 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.6 17,986 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 17,748 phiếu bầu
4 WEBM sang GIF 4.6 12,741 phiếu bầu
5 JPG sang GIF 4.8 9,712 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.7 9,229 phiếu bầu
7 WMV sang GIF 4.7 7,596 phiếu bầu
8 SWF sang GIF 4.1 7,188 phiếu bầu
9 PNG sang GIF 4.7 6,092 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.6 4,921 phiếu bầu
11 MKV sang GIF 4.4 4,590 phiếu bầu
12 HTML sang GIF 4.6 4,435 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.2 2,301 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.5 1,866 phiếu bầu
15 M4V sang GIF 4.7 1,805 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.7 (396,623 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!