Công Cụ Chuyển Đổi GIF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.9 25,648 phiếu bầu
2 GIF sang JPG 4.9 6,194 phiếu bầu
3 GIF sang PNG 4.9 5,938 phiếu bầu
4 GIF sang AVI 4.9 2,906 phiếu bầu
5 GIF sang SVG 4.9 2,432 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 4.9 2,351 phiếu bầu
7 GIF sang SWF 4.9 2,174 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.9 1,853 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.9 1,018 phiếu bầu
10 GIF sang DOC 4.6 971 phiếu bầu
11 GIF sang JPEG 4.9 845 phiếu bầu
12 GIF sang WMV 4.9 716 phiếu bầu
13 GIF sang PDF 4.9 677 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.9 600 phiếu bầu
15 GIF sang AI 4.9 430 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.9 57,519 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.9 7,293 phiếu bầu
3 JPG sang GIF 4.9 5,158 phiếu bầu
4 SWF sang GIF 4.5 4,773 phiếu bầu
5 WEBM sang GIF 4.9 4,328 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.9 4,165 phiếu bầu
7 HTML sang GIF 4.8 3,902 phiếu bầu
8 WMV sang GIF 4.9 2,965 phiếu bầu
9 PNG sang GIF 4.9 2,931 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.9 2,388 phiếu bầu
11 WEBP sang GIF 4.5 1,115 phiếu bầu
12 PPTX sang GIF 4.6 1,012 phiếu bầu
13 M4V sang GIF 4.9 989 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.9 734 phiếu bầu
15 SVG sang GIF 4.6 614 phiếu bầu

Xem tất cả