Công Cụ Chuyển Đổi GIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 50,039 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.7 13,329 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.8 11,038 phiếu bầu
4 GIF sang SVG 4.5 4,367 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 4,066 phiếu bầu
6 GIF sang SWF 4.8 3,910 phiếu bầu
7 GIF sang MOV 4.8 3,884 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.7 3,140 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 4.7 2,067 phiếu bầu
10 GIF sang JPEG 4.8 1,726 phiếu bầu
11 GIF sang DOC 4.3 1,725 phiếu bầu
12 GIF sang PDF 4.7 1,587 phiếu bầu
13 GIF sang WMV 4.8 1,434 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 1,280 phiếu bầu
15 GIF sang WEBP 4.7 1,048 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.7 131,810 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.6 16,444 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 14,752 phiếu bầu
4 WEBM sang GIF 4.6 12,042 phiếu bầu
5 JPG sang GIF 4.8 8,756 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.7 8,708 phiếu bầu
7 WMV sang GIF 4.7 7,078 phiếu bầu
8 SWF sang GIF 4.2 6,899 phiếu bầu
9 PNG sang GIF 4.8 5,402 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.7 4,356 phiếu bầu
11 HTML sang GIF 4.6 4,259 phiếu bầu
12 MKV sang GIF 4.4 4,244 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.3 2,077 phiếu bầu
14 FLV sang GIF 4.7 1,723 phiếu bầu
15 M4V sang GIF 4.7 1,669 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.7 (358,758 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!