Công Cụ Chuyển Đổi GIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 4.8 87,268 phiếu bầu
2 GIF sang PNG 4.6 25,777 phiếu bầu
3 GIF sang JPG 4.7 22,588 phiếu bầu
4 GIF sang SVG 4.3 9,380 phiếu bầu
5 GIF sang DXF 4.6 5,552 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 4.8 5,454 phiếu bầu
7 GIF sang AVI 4.8 5,436 phiếu bầu
8 GIF sang ICO 4.7 4,961 phiếu bầu
9 GIF sang SWF 4.8 4,626 phiếu bầu
10 GIF sang PDF 4.7 4,031 phiếu bầu
11 GIF sang JPEG 4.7 3,933 phiếu bầu
12 GIF sang WEBP 4.7 3,653 phiếu bầu
13 GIF sang DOC 4.3 3,176 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.7 2,751 phiếu bầu
15 GIF sang WMV 4.8 2,307 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.6 267,888 phiếu bầu
2 WEBP sang GIF 4.7 53,189 phiếu bầu
3 MOV sang GIF 4.5 31,107 phiếu bầu
4 WEBM sang GIF 4.6 20,184 phiếu bầu
5 JPG sang GIF 4.7 18,313 phiếu bầu
6 PNG sang GIF 4.6 13,988 phiếu bầu
7 AVI sang GIF 4.6 13,481 phiếu bầu
8 WMV sang GIF 4.6 10,138 phiếu bầu
9 PDF sang GIF 4.6 9,622 phiếu bầu
10 SWF sang GIF 4.1 8,179 phiếu bầu
11 MKV sang GIF 4.4 6,666 phiếu bầu
12 HTML sang GIF 4.3 5,619 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.2 3,516 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.5 3,251 phiếu bầu
15 JPEG sang GIF 4.6 2,786 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GIF

4.6 (702,377 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!