Công Cụ Chuyển Đổi GIF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file gif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gif

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

gif

Thay đổi định dạng đồ họa

GIF là một định dạng để trao đổi hình ảnh. Nó là một định dạng đồ họa phổ biến. Có khả năng lưu trữ dữ liệu nén mà không làm giảm chất lượng trong các định dạng của không nhiều hơn 256 màu sắc. định dạng GIF được phát triển vào năm 1987 (GIF87a) do công ty CompuServe để chuyển hình ảnh raster qua mạng. Trong năm 1989, định dạng đã được sửa đổi (GIF89a), đã được thêm vào tính minh bạch và hỗ trợ hình ảnh động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 GIF sang MP4 5.0 23,672 phiếu bầu
2 GIF sang JPG 4.9 5,797 phiếu bầu
3 GIF sang PNG 5.0 5,714 phiếu bầu
4 GIF sang AVI 5.0 2,757 phiếu bầu
5 GIF sang SVG 4.9 2,308 phiếu bầu
6 GIF sang MOV 5.0 2,237 phiếu bầu
7 GIF sang SWF 5.0 2,003 phiếu bầu
8 GIF sang DXF 4.9 1,753 phiếu bầu
9 GIF sang ICO 5.0 963 phiếu bầu
10 GIF sang DOC 4.7 917 phiếu bầu
11 GIF sang JPEG 5.0 784 phiếu bầu
12 GIF sang WMV 5.0 659 phiếu bầu
13 GIF sang PDF 4.9 632 phiếu bầu
14 GIF sang WEBM 4.9 523 phiếu bầu
15 GIF sang BMP 5.0 408 phiếu bầu
Chuyển đổi sang GIF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang GIF 4.9 52,679 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.9 6,633 phiếu bầu
3 JPG sang GIF 4.9 4,918 phiếu bầu
4 SWF sang GIF 4.5 4,598 phiếu bầu
5 HTML sang GIF 4.8 3,847 phiếu bầu
6 AVI sang GIF 4.9 3,813 phiếu bầu
7 WEBM sang GIF 4.9 3,689 phiếu bầu
8 PNG sang GIF 5.0 2,773 phiếu bầu
9 WMV sang GIF 4.9 2,699 phiếu bầu
10 PDF sang GIF 4.9 2,230 phiếu bầu
11 WEBP sang GIF 4.5 1,093 phiếu bầu
12 M4V sang GIF 5.0 942 phiếu bầu
13 PPTX sang GIF 4.7 940 phiếu bầu
14 DOCX sang GIF 4.9 671 phiếu bầu
15 SVG sang GIF 4.8 562 phiếu bầu

Xem tất cả