WMV

wmv

Windows Media Video

Là một định dạng mã hóa video từ các gói phần mềm Windows Media. các file video ở định dạng này được mã hóa trên công nghệ Windows Media Video; khoảng 15 codec biến thể có sẵn tất cả lên. Nó hỗ trợ việc hiển thị video streaming. Phát triển bởi công ty Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 WMV sang MP4 4.9 20,158 phiếu bầu
2 WMV sang GIF 4.9 3,054 phiếu bầu
3 WMV sang AVI 4.9 1,930 phiếu bầu
4 WMV sang MP3 4.9 1,917 phiếu bầu
5 WMV sang MOV 4.9 690 phiếu bầu
6 WMV sang MPEG 4.9 511 phiếu bầu
7 WMV sang 3GP 4.8 226 phiếu bầu
8 WMV sang SWF 4.9 226 phiếu bầu
9 WMV sang MPG 4.9 215 phiếu bầu
10 WMV sang WAV 4.8 204 phiếu bầu
11 WMV sang FLV 4.8 172 phiếu bầu
12 WMV sang WEBM 4.8 149 phiếu bầu
13 WMV sang WMA 4.9 108 phiếu bầu
14 WMV sang DIVX 5.0 91 phiếu bầu
15 WMV sang VOB 4.9 90 phiếu bầu
16 WMV sang MPEG-2 5.0 81 phiếu bầu
17 WMV sang OGV 4.9 61 phiếu bầu
18 WMV sang M4V 4.9 56 phiếu bầu
19 WMV sang MKV 4.7 47 phiếu bầu
20 WMV sang M4A 4.9 31 phiếu bầu
21 WMV sang ASF 5.0 27 phiếu bầu
22 WMV sang XVID 5.0 26 phiếu bầu
23 WMV sang TS 5.0 22 phiếu bầu
24 WMV sang MTS 5.0 20 phiếu bầu
25 WMV sang OGG 4.8 19 phiếu bầu
26 WMV sang AVCHD 5.0 16 phiếu bầu
27 WMV sang RMVB 5.0 13 phiếu bầu
28 WMV sang AAC 4.7 10 phiếu bầu
29 WMV sang M2TS 5.0 8 phiếu bầu
30 WMV sang MXF 5.0 6 phiếu bầu
31 WMV sang F4V 5.0 6 phiếu bầu
32 WMV sang HEVC 4.3 6 phiếu bầu
33 WMV sang M2V 4.8 6 phiếu bầu
34 WMV sang WTV 5.0 5 phiếu bầu
35 WMV sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
36 WMV sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
37 WMV sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
38 WMV sang 3G2 5.0 3 phiếu bầu
39 WMV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
40 WMV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
41 WMV sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
42 WMV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
43 WMV sang AV1 5.0 1 phiếu bầu
44 WMV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
45 WMV sang RM
46 WMV sang AC3
47 WMV sang M4R
48 WMV sang DTS
49 WMV sang OPUS
50 WMV sang SPX
51 WMV sang CAF
52 WMV sang PVF
53 WMV sang PRC
54 WMV sang MAUD
55 WMV sang 8SVX
56 WMV sang AMB
57 WMV sang AU
58 WMV sang SND
59 WMV sang SNDR
60 WMV sang SNDT
61 WMV sang AVR
62 WMV sang CVS
63 WMV sang CVSD
64 WMV sang CVU
65 WMV sang DVMS
66 WMV sang VMS
67 WMV sang FAP
68 WMV sang PAF
69 WMV sang FSSD
70 WMV sang SOU
71 WMV sang GSRT
72 WMV sang HCOM
73 WMV sang HTK
74 WMV sang IMA
75 WMV sang IRCAM
76 WMV sang SLN
77 WMV sang SPH
78 WMV sang NIST
79 WMV sang SMP
80 WMV sang TXW
81 WMV sang VOC
82 WMV sang VOX
83 WMV sang W64
84 WMV sang SD2
Chuyển đổi sang WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WMV 4.9 17,960 phiếu bầu
2 MOV sang WMV 4.8 1,702 phiếu bầu
3 AVI sang WMV 4.9 930 phiếu bầu
4 WEBM sang WMV 4.9 751 phiếu bầu
5 GIF sang WMV 4.9 739 phiếu bầu
6 MKV sang WMV 4.8 461 phiếu bầu
7 3GP sang WMV 4.9 445 phiếu bầu
8 SWF sang WMV 4.4 444 phiếu bầu
9 MPG sang WMV 4.9 300 phiếu bầu
10 M4V sang WMV 4.9 266 phiếu bầu
11 FLV sang WMV 4.8 224 phiếu bầu
12 MTS sang WMV 4.9 190 phiếu bầu
13 OGV sang WMV 4.8 97 phiếu bầu
14 ASF sang WMV 4.7 50 phiếu bầu
15 RM sang WMV 4.7 25 phiếu bầu
16 TS sang WMV 4.5 23 phiếu bầu
17 MPEG sang WMV 4.3 7 phiếu bầu
18 MXF sang WMV 5.0 6 phiếu bầu
19 VOB sang WMV 4.0 4 phiếu bầu
20 3G2 sang WMV 5.0 4 phiếu bầu
21 F4V sang WMV 5.0 4 phiếu bầu
22 AAF sang WMV 4.7 3 phiếu bầu
23 MOD sang WMV 5.0 3 phiếu bầu
24 M2TS sang WMV 3.0 1 phiếu bầu
25 AV1 sang WMV
26 AVCHD sang WMV
27 CAVS sang WMV
28 DIVX sang WMV
29 DV sang WMV
30 HEVC sang WMV
31 M2V sang WMV
32 MPEG-2 sang WMV
33 RMVB sang WMV
34 TOD sang WMV
35 WTV sang WMV
36 XVID sang WMV