WMV

wmv

Windows Media Video

WMV là một codec thường được sử dụng để nén video ở định dạng ASF. Có thể mở các tệp WMV trên cả Mac và Windows với hầu hết mọi trình phát hoặc chuyển đổi định dạng sang định dạng khác. WMV hỗ trợ bảo vệ DRM ngăn người dùng sao chép thông tin. Đây là lý do chính tại sao định dạng này được sử dụng rộng rãi bởi các công ty bán video và âm thanh kỹ thuật số trực tuyến. Ngoài ra định dạng này cũng được nhiều người dùng biết đến vì các tệp WMV được sử dụng trên các thiết bị Xbox 360 phổ biến. Tốc độ bit thấp làm cho các tệp như vậy trở thành một giải pháp lý tưởng cho các đĩa HD DVD và Blu-ray.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 WMV sang MP4 4.8 82,545 phiếu bầu
2 WMV sang GIF 4.6 9,091 phiếu bầu
3 WMV sang MP3 4.8 6,968 phiếu bầu
4 WMV sang AVI 4.8 4,044 phiếu bầu
5 WMV sang MOV 4.8 1,895 phiếu bầu
6 WMV sang MPEG 4.7 1,459 phiếu bầu
7 WMV sang WAV 4.7 820 phiếu bầu
8 WMV sang 3GP 4.6 636 phiếu bầu
9 WMV sang MPG 4.7 614 phiếu bầu
10 WMV sang M4A 4.7 500 phiếu bầu
11 WMV sang WEBM 4.7 444 phiếu bầu
12 WMV sang SWF 4.8 415 phiếu bầu
13 WMV sang FLV 4.7 360 phiếu bầu
14 WMV sang M4V 4.7 322 phiếu bầu
15 WMV sang WMA 4.8 297 phiếu bầu
16 WMV sang DIVX 4.7 205 phiếu bầu
17 WMV sang MKV 4.7 197 phiếu bầu
18 WMV sang VOB 4.8 139 phiếu bầu
19 WMV sang OGG 4.7 130 phiếu bầu
20 WMV sang OGV 4.7 118 phiếu bầu
21 WMV sang MJPEG 4.7 105 phiếu bầu
22 WMV sang MPEG-2 5.0 81 phiếu bầu
23 WMV sang M4R 4.6 62 phiếu bầu
24 WMV sang ASF 4.9 59 phiếu bầu
25 WMV sang XVID 4.7 54 phiếu bầu
26 WMV sang AV1 4.7 53 phiếu bầu
27 WMV sang TS 4.9 46 phiếu bầu
28 WMV sang AAC 4.3 43 phiếu bầu
29 WMV sang HEVC 4.8 38 phiếu bầu
30 WMV sang MP2 4.1 38 phiếu bầu
31 WMV sang MTS 4.9 37 phiếu bầu
32 WMV sang AVCHD 4.8 34 phiếu bầu
33 WMV sang RMVB 4.3 32 phiếu bầu
34 WMV sang FLAC 4.4 23 phiếu bầu
35 WMV sang F4V 4.9 23 phiếu bầu
36 WMV sang M2TS 5.0 15 phiếu bầu
37 WMV sang AIFF 4.7 15 phiếu bầu
38 WMV sang WVE 4.4 14 phiếu bầu
39 WMV sang 3G2 5.0 14 phiếu bầu
40 WMV sang MXF 4.8 14 phiếu bầu
41 WMV sang M2V 4.9 12 phiếu bầu
42 WMV sang WTV 4.9 12 phiếu bầu
43 WMV sang AMR 4.9 8 phiếu bầu
44 WMV sang AVR 4.3 7 phiếu bầu
45 WMV sang RM 3.8 6 phiếu bầu
46 WMV sang OPUS 5.0 3 phiếu bầu
47 WMV sang AC3 5.0 3 phiếu bầu
48 WMV sang WV 5.0 3 phiếu bầu
49 WMV sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
50 WMV sang MAUD 3.0 1 phiếu bầu
51 WMV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
52 WMV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
53 WMV sang W64 4.0 1 phiếu bầu
54 WMV sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
55 WMV sang TXW 5.0 1 phiếu bầu
56 WMV sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
57 WMV sang OGA 4.0 1 phiếu bầu
58 WMV sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
59 WMV sang SPX
60 WMV sang CAF
61 WMV sang VOC
62 WMV sang RA
63 WMV sang PVF
64 WMV sang PRC
65 WMV sang 8SVX
66 WMV sang AMB
67 WMV sang SND
68 WMV sang SNDR
69 WMV sang SNDT
70 WMV sang CVS
71 WMV sang CVSD
72 WMV sang CVU
73 WMV sang DVMS
74 WMV sang VMS
75 WMV sang FAP
76 WMV sang PAF
77 WMV sang FSSD
78 WMV sang SOU
79 WMV sang GSRT
80 WMV sang HCOM
81 WMV sang HTK
82 WMV sang IMA
83 WMV sang IRCAM
84 WMV sang SLN
85 WMV sang SPH
86 WMV sang NIST
87 WMV sang SMP
88 WMV sang SD2
Chuyển đổi sang WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WMV 4.8 52,751 phiếu bầu
2 MOV sang WMV 4.8 3,351 phiếu bầu
3 GIF sang WMV 4.7 2,063 phiếu bầu
4 WEBM sang WMV 4.8 2,029 phiếu bầu
5 AVI sang WMV 4.8 1,868 phiếu bầu
6 MKV sang WMV 4.7 1,696 phiếu bầu
7 SWF sang WMV 4.0 759 phiếu bầu
8 FLV sang WMV 4.8 747 phiếu bầu
9 3GP sang WMV 4.8 711 phiếu bầu
10 MPG sang WMV 4.8 630 phiếu bầu
11 M4V sang WMV 4.8 419 phiếu bầu
12 MTS sang WMV 4.8 278 phiếu bầu
13 OGV sang WMV 4.8 136 phiếu bầu
14 ASF sang WMV 4.7 124 phiếu bầu
15 TS sang WMV 4.7 86 phiếu bầu
16 MPEG sang WMV 4.8 54 phiếu bầu
17 RM sang WMV 4.7 43 phiếu bầu
18 VOB sang WMV 4.4 23 phiếu bầu
19 MOD sang WMV 4.8 19 phiếu bầu
20 F4V sang WMV 4.8 16 phiếu bầu
21 M2TS sang WMV 4.6 16 phiếu bầu
22 3G2 sang WMV 4.9 9 phiếu bầu
23 M2V sang WMV 4.0 8 phiếu bầu
24 RMVB sang WMV 4.4 7 phiếu bầu
25 MXF sang WMV 5.0 7 phiếu bầu
26 DIVX sang WMV 5.0 3 phiếu bầu
27 AAF sang WMV 4.7 3 phiếu bầu
28 WTV sang WMV 5.0 1 phiếu bầu
29 AV1 sang WMV
30 AVCHD sang WMV
31 CAVS sang WMV
32 DV sang WMV
33 HEVC sang WMV
34 MJPEG sang WMV
35 MPEG-2 sang WMV
36 TOD sang WMV
37 XVID sang WMV