VOX

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOX 4.7 85 phiếu bầu
2 WAV sang VOX 4.6 75 phiếu bầu
3 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.9 9 phiếu bầu
5 M4A sang VOX 4.4 9 phiếu bầu
6 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
7 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
8 ASF sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
9 AAC sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
10 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
11 MPEG sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang VOX
13 AAF sang VOX
14 AV1 sang VOX
15 AVCHD sang VOX
16 AVI sang VOX
17 CAVS sang VOX
18 DIVX sang VOX
19 DV sang VOX
20 F4V sang VOX
21 FLV sang VOX
22 HEVC sang VOX
23 M2TS sang VOX
24 M2V sang VOX
25 M4V sang VOX
26 MJPEG sang VOX
27 MKV sang VOX
28 MOD sang VOX
29 MOV sang VOX
30 MPEG-2 sang VOX
31 MPG sang VOX
32 MTS sang VOX
33 MXF sang VOX
34 OGV sang VOX
35 RM sang VOX
36 RMVB sang VOX
37 SWF sang VOX
38 TOD sang VOX
39 TS sang VOX
40 VOB sang VOX
41 WEBM sang VOX
42 WMV sang VOX
43 WTV sang VOX
44 XVID sang VOX
45 8SVX sang VOX
46 AC3 sang VOX
47 AIFF sang VOX
48 AMB sang VOX
49 AMR sang VOX
50 APE sang VOX
51 AU sang VOX
52 AVR sang VOX
53 CAF sang VOX
54 CDDA sang VOX
55 CVS sang VOX
56 CVSD sang VOX
57 CVU sang VOX
58 DSS sang VOX
59 DTS sang VOX
60 DVMS sang VOX
61 FAP sang VOX
62 FLAC sang VOX
63 FSSD sang VOX
64 GSRT sang VOX
65 HCOM sang VOX
66 HTK sang VOX
67 IMA sang VOX
68 IRCAM sang VOX
69 M4R sang VOX
70 MAUD sang VOX
71 MP2 sang VOX
72 NIST sang VOX
73 OGA sang VOX
74 OPUS sang VOX
75 PAF sang VOX
76 PRC sang VOX
77 PVF sang VOX
78 RA sang VOX
79 SD2 sang VOX
80 SHN sang VOX
81 SLN sang VOX
82 SMP sang VOX
83 SND sang VOX
84 SNDR sang VOX
85 SNDT sang VOX
86 SOU sang VOX
87 SPH sang VOX
88 SPX sang VOX
89 TAK sang VOX
90 TTA sang VOX
91 TXW sang VOX
92 VMS sang VOX
93 VQF sang VOX
94 W64 sang VOX
95 WMA sang VOX
96 WV sang VOX
97 WVE sang VOX
98 XA sang VOX