VOX

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang VOX 4.6 127 phiếu bầu
2 MP3 sang VOX 4.6 116 phiếu bầu
3 M4A sang VOX 4.6 23 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.3 13 phiếu bầu
5 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
6 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
7 OGG sang VOX 4.7 6 phiếu bầu
8 ASF sang VOX 5.0 4 phiếu bầu
9 FLV sang VOX 4.3 3 phiếu bầu
10 AAC sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
11 MPEG sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
12 WMA sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
13 AU sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
14 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang VOX
16 AAF sang VOX
17 AV1 sang VOX
18 AVCHD sang VOX
19 AVI sang VOX
20 CAVS sang VOX
21 DIVX sang VOX
22 DV sang VOX
23 F4V sang VOX
24 HEVC sang VOX
25 M2TS sang VOX
26 M2V sang VOX
27 M4V sang VOX
28 MJPEG sang VOX
29 MKV sang VOX
30 MOD sang VOX
31 MOV sang VOX
32 MPEG-2 sang VOX
33 MPG sang VOX
34 MTS sang VOX
35 MXF sang VOX
36 OGV sang VOX
37 RM sang VOX
38 RMVB sang VOX
39 SWF sang VOX
40 TOD sang VOX
41 TS sang VOX
42 VOB sang VOX
43 WEBM sang VOX
44 WMV sang VOX
45 WTV sang VOX
46 XVID sang VOX
47 8SVX sang VOX
48 AC3 sang VOX
49 AIFF sang VOX
50 AMB sang VOX
51 AMR sang VOX
52 APE sang VOX
53 AVR sang VOX
54 CAF sang VOX
55 CDDA sang VOX
56 CVS sang VOX
57 CVSD sang VOX
58 CVU sang VOX
59 DSS sang VOX
60 DTS sang VOX
61 DVMS sang VOX
62 FAP sang VOX
63 FLAC sang VOX
64 FSSD sang VOX
65 GSRT sang VOX
66 HCOM sang VOX
67 HTK sang VOX
68 IMA sang VOX
69 IRCAM sang VOX
70 M4R sang VOX
71 MAUD sang VOX
72 MP2 sang VOX
73 NIST sang VOX
74 OGA sang VOX
75 OPUS sang VOX
76 PAF sang VOX
77 PRC sang VOX
78 PVF sang VOX
79 RA sang VOX
80 SD2 sang VOX
81 SHN sang VOX
82 SLN sang VOX
83 SMP sang VOX
84 SND sang VOX
85 SNDR sang VOX
86 SNDT sang VOX
87 SOU sang VOX
88 SPH sang VOX
89 SPX sang VOX
90 TAK sang VOX
91 TTA sang VOX
92 TXW sang VOX
93 VMS sang VOX
94 VQF sang VOX
95 W64 sang VOX
96 WV sang VOX
97 WVE sang VOX
98 XA sang VOX