VOX

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOX 4.8 66 phiếu bầu
2 WAV sang VOX 4.8 45 phiếu bầu
3 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.9 7 phiếu bầu
5 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
6 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
7 ASF sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
8 M4A sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
9 AAC sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
10 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang VOX
12 AAF sang VOX
13 AV1 sang VOX
14 AVCHD sang VOX
15 AVI sang VOX
16 CAVS sang VOX
17 DIVX sang VOX
18 DV sang VOX
19 F4V sang VOX
20 FLV sang VOX
21 HEVC sang VOX
22 M2TS sang VOX
23 M2V sang VOX
24 M4V sang VOX
25 MKV sang VOX
26 MOD sang VOX
27 MOV sang VOX
28 MPEG sang VOX
29 MPEG-2 sang VOX
30 MPG sang VOX
31 MTS sang VOX
32 MXF sang VOX
33 OGV sang VOX
34 RM sang VOX
35 RMVB sang VOX
36 SWF sang VOX
37 TOD sang VOX
38 TS sang VOX
39 VOB sang VOX
40 WEBM sang VOX
41 WMV sang VOX
42 WTV sang VOX
43 XVID sang VOX
44 8SVX sang VOX
45 AC3 sang VOX
46 AIFF sang VOX
47 AMB sang VOX
48 AMR sang VOX
49 APE sang VOX
50 AU sang VOX
51 AVR sang VOX
52 CAF sang VOX
53 CDDA sang VOX
54 CVS sang VOX
55 CVSD sang VOX
56 CVU sang VOX
57 DSS sang VOX
58 DTS sang VOX
59 DVMS sang VOX
60 FAP sang VOX
61 FLAC sang VOX
62 FSSD sang VOX
63 GSRT sang VOX
64 HCOM sang VOX
65 HTK sang VOX
66 IMA sang VOX
67 IRCAM sang VOX
68 M4R sang VOX
69 MAUD sang VOX
70 NIST sang VOX
71 OPUS sang VOX
72 PAF sang VOX
73 PRC sang VOX
74 PVF sang VOX
75 SD2 sang VOX
76 SHN sang VOX
77 SLN sang VOX
78 SMP sang VOX
79 SND sang VOX
80 SNDR sang VOX
81 SNDT sang VOX
82 SOU sang VOX
83 SPH sang VOX
84 SPX sang VOX
85 TAK sang VOX
86 TTA sang VOX
87 TXW sang VOX
88 VMS sang VOX
89 VQF sang VOX
90 W64 sang VOX
91 WMA sang VOX
92 WV sang VOX
93 WVE sang VOX
94 XA sang VOX