OGV

ogv

Ogg Vorbis Video

Là một định dạng container dòng phương tiện truyền nhị phân kết hợp một số codec của dữ liệu văn bản, phụ đề, âm thanh và video. Nó có thể được sử dụng trên các trang web để phát lại video. Nó có rất nhiều để làm với định dạng OGG. Tồn tại hỗ trợ cho các định dạng phổ biến MPEG-4 và MP3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGV Chuyển đổi Đánh giá
1 OGV sang MP4 4.9 2,260 phiếu bầu
2 OGV sang GIF 4.9 320 phiếu bầu
3 OGV sang AVI 4.9 297 phiếu bầu
4 OGV sang WMV 4.8 99 phiếu bầu
5 OGV sang MOV 4.9 70 phiếu bầu
6 OGV sang WEBM 4.9 59 phiếu bầu
7 OGV sang MP3 4.7 53 phiếu bầu
8 OGV sang MPEG 4.8 38 phiếu bầu
9 OGV sang OGG 4.6 25 phiếu bầu
10 OGV sang WAV 4.8 9 phiếu bầu
11 OGV sang FLV 5.0 9 phiếu bầu
12 OGV sang MKV 4.6 8 phiếu bầu
13 OGV sang MPG 5.0 6 phiếu bầu
14 OGV sang M4V 3.8 5 phiếu bầu
15 OGV sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
16 OGV sang M4A 4.8 4 phiếu bầu
17 OGV sang 3GP 4.5 4 phiếu bầu
18 OGV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
19 OGV sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
20 OGV sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
21 OGV sang RM 4.0 1 phiếu bầu
22 OGV sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
23 OGV sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
24 OGV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
25 OGV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
26 OGV sang DIVX
27 OGV sang XVID
28 OGV sang HEVC
29 OGV sang AV1
30 OGV sang AVCHD
31 OGV sang RMVB
32 OGV sang F4V
33 OGV sang M2V
34 OGV sang 3G2
35 OGV sang M2TS
36 OGV sang MXF
37 OGV sang TS
38 OGV sang VOB
39 OGV sang AAC
40 OGV sang AC3
41 OGV sang AMR
42 OGV sang M4R
43 OGV sang DTS
44 OGV sang OPUS
45 OGV sang SPX
46 OGV sang CAF
47 OGV sang TTA
48 OGV sang PVF
49 OGV sang PRC
50 OGV sang MAUD
51 OGV sang 8SVX
52 OGV sang AMB
53 OGV sang AU
54 OGV sang SND
55 OGV sang SNDR
56 OGV sang SNDT
57 OGV sang AVR
58 OGV sang CDDA
59 OGV sang CVS
60 OGV sang CVSD
61 OGV sang CVU
62 OGV sang DVMS
63 OGV sang VMS
64 OGV sang FAP
65 OGV sang PAF
66 OGV sang FSSD
67 OGV sang SOU
68 OGV sang GSRT
69 OGV sang GSM
70 OGV sang HCOM
71 OGV sang HTK
72 OGV sang IMA
73 OGV sang IRCAM
74 OGV sang SLN
75 OGV sang SPH
76 OGV sang NIST
77 OGV sang SMP
78 OGV sang TXW
79 OGV sang VOC
80 OGV sang VOX
81 OGV sang W64
82 OGV sang WV
83 OGV sang WVE
84 OGV sang SD2
Chuyển đổi sang OGV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang OGV 5.0 4,182 phiếu bầu
2 MOV sang OGV 5.0 246 phiếu bầu
3 M4V sang OGV 5.0 142 phiếu bầu
4 WEBM sang OGV 5.0 140 phiếu bầu
5 AVI sang OGV 4.9 102 phiếu bầu
6 GIF sang OGV 4.8 99 phiếu bầu
7 WMV sang OGV 4.9 63 phiếu bầu
8 MPG sang OGV 5.0 31 phiếu bầu
9 SWF sang OGV 4.5 25 phiếu bầu
10 FLV sang OGV 4.5 22 phiếu bầu
11 3GP sang OGV 4.9 18 phiếu bầu
12 MKV sang OGV 4.8 16 phiếu bầu
13 MXF sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
14 MTS sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
15 MPEG sang OGV 5.0 2 phiếu bầu
16 TS sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
17 RM sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
18 3G2 sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
19 AAF sang OGV
20 ASF sang OGV
21 AV1 sang OGV
22 AVCHD sang OGV
23 CAVS sang OGV
24 DIVX sang OGV
25 DV sang OGV
26 F4V sang OGV
27 HEVC sang OGV
28 M2TS sang OGV
29 M2V sang OGV
30 MOD sang OGV
31 MPEG-2 sang OGV
32 RMVB sang OGV
33 TOD sang OGV
34 VOB sang OGV
35 WTV sang OGV
36 XVID sang OGV