OGV

ogv

Ogg Video File

OGV là một container sử dụng định dạng nguồn mở OGG. OGG không bị hạn chế về bằng sáng chế phần mềm, một trong những mục tiêu chính của việc tạo ra nó. Định dạng OGV được sử dụng để lưu trữ luồng video có hoặc không có âm thanh, lần lượt có thể được nén bằng thuật toán Opus, Vorbis, Theora hoặc Speex. Định dạng được sử dụng để phát nội dung video trên các trang web với sự trợ giúp của HTML5. Các tệp OGV có thể được phát bởi nhiều người chơi phương tiện truyền thông.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGV Chuyển đổi Đánh giá
1 OGV sang MP4 4.8 3,124 phiếu bầu
2 OGV sang GIF 4.8 484 phiếu bầu
3 OGV sang AVI 4.9 368 phiếu bầu
4 OGV sang WMV 4.8 118 phiếu bầu
5 OGV sang MP3 4.7 111 phiếu bầu
6 OGV sang MOV 4.9 82 phiếu bầu
7 OGV sang WEBM 5.0 70 phiếu bầu
8 OGV sang MPEG 4.7 53 phiếu bầu
9 OGV sang OGG 4.3 39 phiếu bầu
10 OGV sang WAV 4.8 22 phiếu bầu
11 OGV sang MPG 4.6 11 phiếu bầu
12 OGV sang FLV 5.0 10 phiếu bầu
13 OGV sang MKV 4.7 9 phiếu bầu
14 OGV sang M4V 3.9 7 phiếu bầu
15 OGV sang WMA 5.0 5 phiếu bầu
16 OGV sang 3GP 4.6 5 phiếu bầu
17 OGV sang M4A 4.8 5 phiếu bầu
18 OGV sang SWF 5.0 4 phiếu bầu
19 OGV sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
20 OGV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
21 OGV sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
22 OGV sang RM 4.0 1 phiếu bầu
23 OGV sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
24 OGV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
25 OGV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
26 OGV sang MJPEG
27 OGV sang DIVX
28 OGV sang XVID
29 OGV sang HEVC
30 OGV sang AV1
31 OGV sang AVCHD
32 OGV sang RMVB
33 OGV sang F4V
34 OGV sang M2V
35 OGV sang 3G2
36 OGV sang M2TS
37 OGV sang MXF
38 OGV sang TS
39 OGV sang VOB
40 OGV sang AAC
41 OGV sang AC3
42 OGV sang AMR
43 OGV sang M4R
44 OGV sang DTS
45 OGV sang OPUS
46 OGV sang SPX
47 OGV sang CAF
48 OGV sang W64
49 OGV sang WV
50 OGV sang VOC
51 OGV sang TTA
52 OGV sang RA
53 OGV sang MP2
54 OGV sang OGA
55 OGV sang PVF
56 OGV sang PRC
57 OGV sang MAUD
58 OGV sang 8SVX
59 OGV sang AMB
60 OGV sang AU
61 OGV sang SND
62 OGV sang SNDR
63 OGV sang SNDT
64 OGV sang AVR
65 OGV sang CDDA
66 OGV sang CVS
67 OGV sang CVSD
68 OGV sang CVU
69 OGV sang DVMS
70 OGV sang VMS
71 OGV sang FAP
72 OGV sang PAF
73 OGV sang FSSD
74 OGV sang SOU
75 OGV sang GSRT
76 OGV sang GSM
77 OGV sang HCOM
78 OGV sang HTK
79 OGV sang IMA
80 OGV sang IRCAM
81 OGV sang SLN
82 OGV sang SPH
83 OGV sang NIST
84 OGV sang SMP
85 OGV sang TXW
86 OGV sang VOX
87 OGV sang WVE
88 OGV sang SD2
Chuyển đổi sang OGV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang OGV 4.9 5,378 phiếu bầu
2 MOV sang OGV 5.0 293 phiếu bầu
3 WEBM sang OGV 4.9 179 phiếu bầu
4 M4V sang OGV 5.0 153 phiếu bầu
5 GIF sang OGV 4.7 142 phiếu bầu
6 AVI sang OGV 4.9 129 phiếu bầu
7 WMV sang OGV 4.8 85 phiếu bầu
8 MPG sang OGV 5.0 37 phiếu bầu
9 MKV sang OGV 4.8 32 phiếu bầu
10 SWF sang OGV 4.3 31 phiếu bầu
11 FLV sang OGV 4.5 24 phiếu bầu
12 3GP sang OGV 4.8 23 phiếu bầu
13 MPEG sang OGV 4.6 5 phiếu bầu
14 MTS sang OGV 5.0 4 phiếu bầu
15 MXF sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
16 TS sang OGV 5.0 2 phiếu bầu
17 VOB sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
18 RM sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
19 3G2 sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
20 AAF sang OGV
21 ASF sang OGV
22 AV1 sang OGV
23 AVCHD sang OGV
24 CAVS sang OGV
25 DIVX sang OGV
26 DV sang OGV
27 F4V sang OGV
28 HEVC sang OGV
29 M2TS sang OGV
30 M2V sang OGV
31 MJPEG sang OGV
32 MOD sang OGV
33 MPEG-2 sang OGV
34 RMVB sang OGV
35 TOD sang OGV
36 WTV sang OGV
37 XVID sang OGV