M4V

m4v

MPEG-4 Video File

Là một định dạng video tương tự sang MP4. Sự khác biệt giữa các định dạng là các nhà phát triển và bảo vệ của họ. Công ty Apple, đã phát triển một định dạng đó đã cung cấp DRM-lock cho M4V. các file video ở định dạng này được tải về từ iTunes.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 M4V sang MP4 4.7 1,534 phiếu bầu
2 M4V sang GIF 4.9 1,007 phiếu bầu
3 M4V sang MP3 4.8 672 phiếu bầu
4 M4V sang AVI 4.8 269 phiếu bầu
5 M4V sang WMV 4.9 266 phiếu bầu
6 M4V sang WEBM 5.0 232 phiếu bầu
7 M4V sang MOV 4.9 168 phiếu bầu
8 M4V sang OGV 5.0 142 phiếu bầu
9 M4V sang MPEG 4.9 121 phiếu bầu
10 M4V sang SWF 5.0 83 phiếu bầu
11 M4V sang MPG 5.0 74 phiếu bầu
12 M4V sang WAV 4.9 64 phiếu bầu
13 M4V sang FLV 4.9 54 phiếu bầu
14 M4V sang OGG 4.8 52 phiếu bầu
15 M4V sang DIVX 5.0 43 phiếu bầu
16 M4V sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
17 M4V sang 3GP 5.0 21 phiếu bầu
18 M4V sang WMA 4.9 20 phiếu bầu
19 M4V sang VOB 4.8 18 phiếu bầu
20 M4V sang MKV 4.8 16 phiếu bầu
21 M4V sang M4A 4.8 12 phiếu bầu
22 M4V sang TS 4.8 8 phiếu bầu
23 M4V sang MXF 5.0 8 phiếu bầu
24 M4V sang XVID 5.0 8 phiếu bầu
25 M4V sang AAC 5.0 6 phiếu bầu
26 M4V sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
27 M4V sang F4V 5.0 5 phiếu bầu
28 M4V sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
29 M4V sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
30 M4V sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
31 M4V sang M2V 5.0 3 phiếu bầu
32 M4V sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
33 M4V sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
34 M4V sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
35 M4V sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
36 M4V sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
37 M4V sang RM 5.0 1 phiếu bầu
38 M4V sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
39 M4V sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
40 M4V sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
41 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
42 M4V sang AV1
43 M4V sang 3G2
44 M4V sang M4R
45 M4V sang DTS
46 M4V sang SPX
47 M4V sang CAF
48 M4V sang TTA
49 M4V sang PVF
50 M4V sang PRC
51 M4V sang MAUD
52 M4V sang 8SVX
53 M4V sang AMB
54 M4V sang AU
55 M4V sang SND
56 M4V sang SNDR
57 M4V sang SNDT
58 M4V sang AVR
59 M4V sang CDDA
60 M4V sang CVS
61 M4V sang CVSD
62 M4V sang CVU
63 M4V sang DVMS
64 M4V sang VMS
65 M4V sang FAP
66 M4V sang PAF
67 M4V sang FSSD
68 M4V sang SOU
69 M4V sang GSRT
70 M4V sang GSM
71 M4V sang HCOM
72 M4V sang HTK
73 M4V sang IMA
74 M4V sang IRCAM
75 M4V sang SLN
76 M4V sang SPH
77 M4V sang NIST
78 M4V sang SMP
79 M4V sang TXW
80 M4V sang VOX
81 M4V sang W64
82 M4V sang WV
83 M4V sang WVE
84 M4V sang SD2
Chuyển đổi sang M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M4V 4.9 751 phiếu bầu
2 MOV sang M4V 4.8 149 phiếu bầu
3 GIF sang M4V 4.9 61 phiếu bầu
4 WMV sang M4V 4.9 56 phiếu bầu
5 AVI sang M4V 4.9 53 phiếu bầu
6 WEBM sang M4V 4.9 40 phiếu bầu
7 MKV sang M4V 5.0 34 phiếu bầu
8 MPG sang M4V 4.9 33 phiếu bầu
9 SWF sang M4V 4.3 26 phiếu bầu
10 MTS sang M4V 4.6 14 phiếu bầu
11 3GP sang M4V 5.0 11 phiếu bầu
12 FLV sang M4V 5.0 11 phiếu bầu
13 TS sang M4V 4.5 6 phiếu bầu
14 OGV sang M4V 4.0 4 phiếu bầu
15 F4V sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
16 ASF sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
17 VOB sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
18 3G2 sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
19 MXF sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
20 AAF sang M4V
21 AV1 sang M4V
22 AVCHD sang M4V
23 CAVS sang M4V
24 DIVX sang M4V
25 DV sang M4V
26 HEVC sang M4V
27 M2TS sang M4V
28 M2V sang M4V
29 MOD sang M4V
30 MPEG sang M4V
31 MPEG-2 sang M4V
32 RM sang M4V
33 RMVB sang M4V
34 TOD sang M4V
35 WTV sang M4V
36 XVID sang M4V