M4V

m4v

MPEG-4 Video

M4V là một bộ chứa video lưu trữ dữ liệu âm thanh và video được sử dụng cho các tệp iTunes. Các tệp thuộc loại này có thể được bảo vệ khỏi việc xem và sao chép bất hợp pháp với Apple FairPlay DRM. Trong trường hợp này, tập tin âm thanh hoặc video nên được mua trong cửa hàng iTunes. Các tệp không được bảo vệ có thể được xem gần như trong bất kỳ trình phát hiện đại nào vì định dạng dựa trên cấu trúc MPEG-4.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 M4V sang MP4 4.7 1,996 phiếu bầu
2 M4V sang GIF 4.9 1,179 phiếu bầu
3 M4V sang MP3 4.8 818 phiếu bầu
4 M4V sang AVI 4.8 322 phiếu bầu
5 M4V sang WMV 4.8 289 phiếu bầu
6 M4V sang WEBM 4.9 246 phiếu bầu
7 M4V sang MOV 4.9 223 phiếu bầu
8 M4V sang OGV 5.0 146 phiếu bầu
9 M4V sang MPEG 4.9 139 phiếu bầu
10 M4V sang SWF 5.0 91 phiếu bầu
11 M4V sang MPG 4.9 86 phiếu bầu
12 M4V sang WAV 4.9 73 phiếu bầu
13 M4V sang FLV 5.0 60 phiếu bầu
14 M4V sang OGG 4.8 55 phiếu bầu
15 M4V sang DIVX 5.0 44 phiếu bầu
16 M4V sang 3GP 5.0 26 phiếu bầu
17 M4V sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
18 M4V sang WMA 4.8 21 phiếu bầu
19 M4V sang M4A 4.8 20 phiếu bầu
20 M4V sang VOB 4.8 19 phiếu bầu
21 M4V sang MKV 4.8 16 phiếu bầu
22 M4V sang XVID 5.0 10 phiếu bầu
23 M4V sang TS 4.8 9 phiếu bầu
24 M4V sang AAC 4.5 8 phiếu bầu
25 M4V sang MXF 5.0 8 phiếu bầu
26 M4V sang AVCHD 5.0 6 phiếu bầu
27 M4V sang F4V 5.0 5 phiếu bầu
28 M4V sang ASF 5.0 5 phiếu bầu
29 M4V sang HEVC 5.0 5 phiếu bầu
30 M4V sang M4R 5.0 4 phiếu bầu
31 M4V sang M2V 4.0 4 phiếu bầu
32 M4V sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
33 M4V sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
34 M4V sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
35 M4V sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
36 M4V sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
37 M4V sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
38 M4V sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
39 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
40 M4V sang AV1 3.0 1 phiếu bầu
41 M4V sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
42 M4V sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
43 M4V sang RM 5.0 1 phiếu bầu
44 M4V sang MJPEG
45 M4V sang 3G2
46 M4V sang DTS
47 M4V sang SPX
48 M4V sang CAF
49 M4V sang W64
50 M4V sang WV
51 M4V sang TTA
52 M4V sang RA
53 M4V sang MP2
54 M4V sang OGA
55 M4V sang PVF
56 M4V sang PRC
57 M4V sang MAUD
58 M4V sang 8SVX
59 M4V sang AMB
60 M4V sang AU
61 M4V sang SND
62 M4V sang SNDR
63 M4V sang SNDT
64 M4V sang AVR
65 M4V sang CDDA
66 M4V sang CVS
67 M4V sang CVSD
68 M4V sang CVU
69 M4V sang DVMS
70 M4V sang VMS
71 M4V sang FAP
72 M4V sang PAF
73 M4V sang FSSD
74 M4V sang SOU
75 M4V sang GSRT
76 M4V sang GSM
77 M4V sang HCOM
78 M4V sang HTK
79 M4V sang IMA
80 M4V sang IRCAM
81 M4V sang SLN
82 M4V sang SPH
83 M4V sang NIST
84 M4V sang SMP
85 M4V sang TXW
86 M4V sang VOX
87 M4V sang WVE
88 M4V sang SD2
Chuyển đổi sang M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M4V 4.8 1,196 phiếu bầu
2 MOV sang M4V 4.7 239 phiếu bầu
3 GIF sang M4V 4.8 92 phiếu bầu
4 WMV sang M4V 4.8 85 phiếu bầu
5 AVI sang M4V 4.9 63 phiếu bầu
6 WEBM sang M4V 4.9 59 phiếu bầu
7 MKV sang M4V 4.9 51 phiếu bầu
8 MPG sang M4V 4.9 40 phiếu bầu
9 SWF sang M4V 4.1 32 phiếu bầu
10 MTS sang M4V 4.8 21 phiếu bầu
11 3GP sang M4V 4.9 18 phiếu bầu
12 FLV sang M4V 4.9 14 phiếu bầu
13 TS sang M4V 4.4 9 phiếu bầu
14 OGV sang M4V 3.8 5 phiếu bầu
15 RMVB sang M4V 5.0 5 phiếu bầu
16 F4V sang M4V 5.0 4 phiếu bầu
17 ASF sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
18 VOB sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
19 MPEG sang M4V 3.8 2 phiếu bầu
20 M2TS sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
21 DIVX sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
23 MXF sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
24 AAF sang M4V
25 AV1 sang M4V
26 AVCHD sang M4V
27 CAVS sang M4V
28 DV sang M4V
29 HEVC sang M4V
30 M2V sang M4V
31 MJPEG sang M4V
32 MOD sang M4V
33 MPEG-2 sang M4V
34 RM sang M4V
35 TOD sang M4V
36 WTV sang M4V
37 XVID sang M4V