JAR

jar

Java Archive

Định dạng này là một kho lưu trữ Java và được trình bày như là một tập tin ZIP điển hình, trong đó một phần của chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java. Nó dần được thay thế bởi các nền tảng di động mới, kể từ JAR được sử dụng để khởi động các ứng dụng và trò chơi trên thế hệ đầu điện thoại di động. Chúng có thể chứa một chữ ký kỹ thuật số, và họ đang tích cực được sử dụng trong các trình duyệt phổ biến để lưu trữ bổ sung.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JAR Chuyển đổi Đánh giá
1 JAR sang ZIP 4.7 1,367 phiếu bầu
2 JAR sang RAR 4.8 114 phiếu bầu
3 JAR sang 7Z 4.8 8 phiếu bầu
4 JAR sang ARJ 4.8 5 phiếu bầu
5 JAR sang TAR 5.0 4 phiếu bầu
6 JAR sang TGZ 5.0 4 phiếu bầu
7 JAR sang TAR.BZ 5.0 3 phiếu bầu
8 JAR sang TAR.Z 5.0 2 phiếu bầu
9 JAR sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
10 JAR sang CPIO
11 JAR sang LHA
12 JAR sang TBZ2
13 JAR sang TAR.LZO
14 JAR sang TAR.LZ
15 JAR sang TAR.LZMA
16 JAR sang TAR.7Z
Chuyển đổi sang JAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang JAR 4.7 2,291 phiếu bầu
2 RAR sang JAR 4.7 516 phiếu bầu
3 7Z sang JAR 4.6 69 phiếu bầu
4 TGZ sang JAR 4.7 33 phiếu bầu
5 TAR sang JAR 4.7 19 phiếu bầu
6 DEB sang JAR 4.4 10 phiếu bầu
7 RPM sang JAR 5.0 4 phiếu bầu
8 TBZ2 sang JAR 5.0 3 phiếu bầu
9 TAR.XZ sang JAR 5.0 1 phiếu bầu
10 CAB sang JAR 5.0 1 phiếu bầu
11 ACE sang JAR
12 ALZ sang JAR
13 ARC sang JAR
14 ARJ sang JAR
15 CPIO sang JAR
16 LHA sang JAR
17 TAR.7Z sang JAR
18 TAR.BZ sang JAR
19 TAR.LZ sang JAR
20 TAR.LZMA sang JAR
21 TAR.LZO sang JAR
22 TAR.Z sang JAR