DV

dv

Digital Video

DV là định dạng video từ tính kỹ thuật số và là loại nén video được phát triển bởi các nhà sản xuất thiết bị video lớn vào năm 1995. Định dạng DV sử dụng tín hiệu video thành phần kỹ thuật số 8 bit với độ phân giải 720x576 pixel. Truyền dữ liệu được thực hiện dưới dạng chuỗi DIF chứa dữ liệu video, âm thanh và mã con. Ngày và thời gian được ghi lại trong khu vực siêu dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DV Chuyển đổi Đánh giá
1 DV sang MP4 4.7 23 phiếu bầu
2 DV sang AVI 5.0 7 phiếu bầu
3 DV sang MOV 5.0 5 phiếu bầu
4 DV sang MPEG 5.0 4 phiếu bầu
5 DV sang GIF 4.5 2 phiếu bầu
6 DV sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
7 DV sang MXF 5.0 1 phiếu bầu
8 DV sang MJPEG
9 DV sang XVID
10 DV sang MPEG-2
11 DV sang HEVC
12 DV sang AV1
13 DV sang AVCHD
14 DV sang RMVB
15 DV sang F4V
16 DV sang M2V
17 DV sang 3G2
18 DV sang 3GP
19 DV sang ASF
20 DV sang FLV
21 DV sang M4V
22 DV sang MKV
23 DV sang MPG
24 DV sang MTS
25 DV sang M2TS
26 DV sang RM
27 DV sang OGV
28 DV sang SWF
29 DV sang TS
30 DV sang VOB
31 DV sang WEBM
32 DV sang WMV
33 DV sang WTV
34 DV sang AAC
35 DV sang AC3
36 DV sang FLAC
37 DV sang MP3
38 DV sang OGG
39 DV sang AIFF
40 DV sang AMR
41 DV sang M4A
42 DV sang M4R
43 DV sang WAV
44 DV sang WMA
45 DV sang DTS
46 DV sang OPUS
47 DV sang SPX
48 DV sang CAF
49 DV sang W64
50 DV sang WV
51 DV sang VOC
52 DV sang TTA
53 DV sang RA
54 DV sang MP2
55 DV sang OGA
56 DV sang PVF
57 DV sang PRC
58 DV sang MAUD
59 DV sang 8SVX
60 DV sang AMB
61 DV sang AU
62 DV sang SND
63 DV sang SNDR
64 DV sang SNDT
65 DV sang AVR
66 DV sang CDDA
67 DV sang CVS
68 DV sang CVSD
69 DV sang CVU
70 DV sang DVMS
71 DV sang VMS
72 DV sang FAP
73 DV sang PAF
74 DV sang FSSD
75 DV sang SOU
76 DV sang GSRT
77 DV sang GSM
78 DV sang HCOM
79 DV sang HTK
80 DV sang IMA
81 DV sang IRCAM
82 DV sang SLN
83 DV sang SPH
84 DV sang NIST
85 DV sang SMP
86 DV sang TXW
87 DV sang VOX
88 DV sang WVE
89 DV sang SD2