CVSD

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVSD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
2 WAV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
3 MP4 sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
4 M4A sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
5 3G2 sang CVSD
6 3GP sang CVSD
7 AAF sang CVSD
8 ASF sang CVSD
9 AV1 sang CVSD
10 AVCHD sang CVSD
11 AVI sang CVSD
12 CAVS sang CVSD
13 DIVX sang CVSD
14 DV sang CVSD
15 F4V sang CVSD
16 FLV sang CVSD
17 HEVC sang CVSD
18 M2TS sang CVSD
19 M2V sang CVSD
20 M4V sang CVSD
21 MKV sang CVSD
22 MOD sang CVSD
23 MOV sang CVSD
24 MPEG sang CVSD
25 MPEG-2 sang CVSD
26 MPG sang CVSD
27 MTS sang CVSD
28 MXF sang CVSD
29 OGV sang CVSD
30 RM sang CVSD
31 RMVB sang CVSD
32 SWF sang CVSD
33 TOD sang CVSD
34 TS sang CVSD
35 VOB sang CVSD
36 WEBM sang CVSD
37 WMV sang CVSD
38 WTV sang CVSD
39 XVID sang CVSD
40 8SVX sang CVSD
41 AAC sang CVSD
42 AC3 sang CVSD
43 AIFF sang CVSD
44 AMB sang CVSD
45 AMR sang CVSD
46 APE sang CVSD
47 AU sang CVSD
48 AVR sang CVSD
49 CAF sang CVSD
50 CDDA sang CVSD
51 CVS sang CVSD
52 CVU sang CVSD
53 DSS sang CVSD
54 DTS sang CVSD
55 DVMS sang CVSD
56 FAP sang CVSD
57 FLAC sang CVSD
58 FSSD sang CVSD
59 GSM sang CVSD
60 GSRT sang CVSD
61 HCOM sang CVSD
62 HTK sang CVSD
63 IMA sang CVSD
64 IRCAM sang CVSD
65 M4R sang CVSD
66 MAUD sang CVSD
67 NIST sang CVSD
68 OGG sang CVSD
69 OPUS sang CVSD
70 PAF sang CVSD
71 PRC sang CVSD
72 PVF sang CVSD
73 SD2 sang CVSD
74 SHN sang CVSD
75 SLN sang CVSD
76 SMP sang CVSD
77 SND sang CVSD
78 SNDR sang CVSD
79 SNDT sang CVSD
80 SOU sang CVSD
81 SPH sang CVSD
82 SPX sang CVSD
83 TAK sang CVSD
84 TTA sang CVSD
85 TXW sang CVSD
86 VMS sang CVSD
87 VOC sang CVSD
88 VOX sang CVSD
89 VQF sang CVSD
90 W64 sang CVSD
91 WMA sang CVSD
92 WV sang CVSD
93 WVE sang CVSD
94 XA sang CVSD