CVSD

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVSD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVSD 4.5 6 phiếu bầu
2 WAV sang CVSD 5.0 4 phiếu bầu
3 MP4 sang CVSD 4.3 4 phiếu bầu
4 M4A sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
5 MOV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
6 MKV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
7 AVI sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
8 WEBM sang CVSD 3.0 1 phiếu bầu
9 3G2 sang CVSD
10 3GP sang CVSD
11 AAF sang CVSD
12 ASF sang CVSD
13 AV1 sang CVSD
14 AVCHD sang CVSD
15 CAVS sang CVSD
16 DIVX sang CVSD
17 DV sang CVSD
18 F4V sang CVSD
19 FLV sang CVSD
20 HEVC sang CVSD
21 M2TS sang CVSD
22 M2V sang CVSD
23 M4V sang CVSD
24 MJPEG sang CVSD
25 MOD sang CVSD
26 MPEG sang CVSD
27 MPEG-2 sang CVSD
28 MPG sang CVSD
29 MTS sang CVSD
30 MXF sang CVSD
31 OGV sang CVSD
32 RM sang CVSD
33 RMVB sang CVSD
34 SWF sang CVSD
35 TOD sang CVSD
36 TS sang CVSD
37 VOB sang CVSD
38 WMV sang CVSD
39 WTV sang CVSD
40 XVID sang CVSD
41 8SVX sang CVSD
42 AAC sang CVSD
43 AC3 sang CVSD
44 AIFF sang CVSD
45 AMB sang CVSD
46 AMR sang CVSD
47 APE sang CVSD
48 AU sang CVSD
49 AVR sang CVSD
50 CAF sang CVSD
51 CDDA sang CVSD
52 CVS sang CVSD
53 CVU sang CVSD
54 DSS sang CVSD
55 DTS sang CVSD
56 DVMS sang CVSD
57 FAP sang CVSD
58 FLAC sang CVSD
59 FSSD sang CVSD
60 GSM sang CVSD
61 GSRT sang CVSD
62 HCOM sang CVSD
63 HTK sang CVSD
64 IMA sang CVSD
65 IRCAM sang CVSD
66 M4R sang CVSD
67 MAUD sang CVSD
68 MP2 sang CVSD
69 NIST sang CVSD
70 OGA sang CVSD
71 OGG sang CVSD
72 OPUS sang CVSD
73 PAF sang CVSD
74 PRC sang CVSD
75 PVF sang CVSD
76 RA sang CVSD
77 SD2 sang CVSD
78 SHN sang CVSD
79 SLN sang CVSD
80 SMP sang CVSD
81 SND sang CVSD
82 SNDR sang CVSD
83 SNDT sang CVSD
84 SOU sang CVSD
85 SPH sang CVSD
86 SPX sang CVSD
87 TAK sang CVSD
88 TTA sang CVSD
89 TXW sang CVSD
90 VMS sang CVSD
91 VOC sang CVSD
92 VOX sang CVSD
93 VQF sang CVSD
94 W64 sang CVSD
95 WMA sang CVSD
96 WV sang CVSD
97 WVE sang CVSD
98 XA sang CVSD