CDDA

cdda

Compact Disc Digital Audio (raw audio)

Một tệp với phần mở rộng tệp CDDA là tệp CD Audio kỹ thuật số lưu trữ âm thanh ở định dạng AIFF. Các tệp CDDA chỉ được nhìn thấy khi các tệp âm thanh đã được tách từ đĩa CD âm thanh sử dụng đặc tả kỹ thuật của CD Audio. Điều này thường được thực hiện thông qua chương trình iTunes của Apple với tùy chọn ghi CD Audio CD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CDDA 4.8 250 phiếu bầu
2 WAV sang CDDA 4.8 26 phiếu bầu
3 MP4 sang CDDA 5.0 23 phiếu bầu
4 FLAC sang CDDA 5.0 20 phiếu bầu
5 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
6 M4A sang CDDA 5.0 4 phiếu bầu
7 3GP sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
8 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
9 AAC sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
10 WEBM sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
11 WMV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
12 AIFF sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
13 MKV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang CDDA
15 AAF sang CDDA
16 AV1 sang CDDA
17 AVCHD sang CDDA
18 CAVS sang CDDA
19 DIVX sang CDDA
20 DV sang CDDA
21 F4V sang CDDA
22 FLV sang CDDA
23 HEVC sang CDDA
24 M2TS sang CDDA
25 M2V sang CDDA
26 M4V sang CDDA
27 MOD sang CDDA
28 MOV sang CDDA
29 MPEG sang CDDA
30 MPEG-2 sang CDDA
31 MPG sang CDDA
32 MTS sang CDDA
33 MXF sang CDDA
34 OGV sang CDDA
35 RM sang CDDA
36 RMVB sang CDDA
37 SWF sang CDDA
38 TOD sang CDDA
39 TS sang CDDA
40 VOB sang CDDA
41 WTV sang CDDA
42 XVID sang CDDA
43 8SVX sang CDDA
44 AC3 sang CDDA
45 AMB sang CDDA
46 AMR sang CDDA
47 APE sang CDDA
48 AU sang CDDA
49 AVR sang CDDA
50 CAF sang CDDA
51 CVS sang CDDA
52 CVSD sang CDDA
53 CVU sang CDDA
54 DSS sang CDDA
55 DTS sang CDDA
56 DVMS sang CDDA
57 FAP sang CDDA
58 FSSD sang CDDA
59 GSM sang CDDA
60 GSRT sang CDDA
61 HCOM sang CDDA
62 HTK sang CDDA
63 IMA sang CDDA
64 IRCAM sang CDDA
65 M4R sang CDDA
66 MAUD sang CDDA
67 NIST sang CDDA
68 OGG sang CDDA
69 OPUS sang CDDA
70 PAF sang CDDA
71 PRC sang CDDA
72 PVF sang CDDA
73 SD2 sang CDDA
74 SHN sang CDDA
75 SLN sang CDDA
76 SMP sang CDDA
77 SND sang CDDA
78 SNDR sang CDDA
79 SNDT sang CDDA
80 SOU sang CDDA
81 SPH sang CDDA
82 SPX sang CDDA
83 TAK sang CDDA
84 TTA sang CDDA
85 TXW sang CDDA
86 VMS sang CDDA
87 VOC sang CDDA
88 VOX sang CDDA
89 VQF sang CDDA
90 W64 sang CDDA
91 WMA sang CDDA
92 WV sang CDDA
93 WVE sang CDDA
94 XA sang CDDA