CDDA

cdda

Compact Disc Digital Audio (raw audio)

Một tệp với phần mở rộng tệp CDDA là tệp CD Audio kỹ thuật số lưu trữ âm thanh ở định dạng AIFF. Các tệp CDDA chỉ được nhìn thấy khi các tệp âm thanh đã được tách từ đĩa CD âm thanh sử dụng đặc tả kỹ thuật của CD Audio. Điều này thường được thực hiện thông qua chương trình iTunes của Apple với tùy chọn ghi CD Audio CD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CDDA 4.7 548 phiếu bầu
2 WAV sang CDDA 4.8 38 phiếu bầu
3 MP4 sang CDDA 4.9 30 phiếu bầu
4 FLAC sang CDDA 5.0 27 phiếu bầu
5 M4A sang CDDA 4.9 7 phiếu bầu
6 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
7 WMA sang CDDA 4.3 6 phiếu bầu
8 AAC sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
9 WEBM sang CDDA 3.8 3 phiếu bầu
10 WMV sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
11 3GP sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
12 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
13 MKV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
14 AIFF sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
15 OGG sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
16 MPEG sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
17 APE sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
18 3G2 sang CDDA
19 AAF sang CDDA
20 AV1 sang CDDA
21 AVCHD sang CDDA
22 CAVS sang CDDA
23 DIVX sang CDDA
24 DV sang CDDA
25 F4V sang CDDA
26 FLV sang CDDA
27 HEVC sang CDDA
28 M2TS sang CDDA
29 M2V sang CDDA
30 M4V sang CDDA
31 MJPEG sang CDDA
32 MOD sang CDDA
33 MOV sang CDDA
34 MPEG-2 sang CDDA
35 MPG sang CDDA
36 MTS sang CDDA
37 MXF sang CDDA
38 OGV sang CDDA
39 RM sang CDDA
40 RMVB sang CDDA
41 SWF sang CDDA
42 TOD sang CDDA
43 TS sang CDDA
44 VOB sang CDDA
45 WTV sang CDDA
46 XVID sang CDDA
47 8SVX sang CDDA
48 AC3 sang CDDA
49 AMB sang CDDA
50 AMR sang CDDA
51 AU sang CDDA
52 AVR sang CDDA
53 CAF sang CDDA
54 CVS sang CDDA
55 CVSD sang CDDA
56 CVU sang CDDA
57 DSS sang CDDA
58 DTS sang CDDA
59 DVMS sang CDDA
60 FAP sang CDDA
61 FSSD sang CDDA
62 GSM sang CDDA
63 GSRT sang CDDA
64 HCOM sang CDDA
65 HTK sang CDDA
66 IMA sang CDDA
67 IRCAM sang CDDA
68 M4R sang CDDA
69 MAUD sang CDDA
70 MP2 sang CDDA
71 NIST sang CDDA
72 OGA sang CDDA
73 OPUS sang CDDA
74 PAF sang CDDA
75 PRC sang CDDA
76 PVF sang CDDA
77 RA sang CDDA
78 SD2 sang CDDA
79 SHN sang CDDA
80 SLN sang CDDA
81 SMP sang CDDA
82 SND sang CDDA
83 SNDR sang CDDA
84 SNDT sang CDDA
85 SOU sang CDDA
86 SPH sang CDDA
87 SPX sang CDDA
88 TAK sang CDDA
89 TTA sang CDDA
90 TXW sang CDDA
91 VMS sang CDDA
92 VOC sang CDDA
93 VOX sang CDDA
94 VQF sang CDDA
95 W64 sang CDDA
96 WV sang CDDA
97 WVE sang CDDA
98 XA sang CDDA