AU

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 4.7 471 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.9 119 phiếu bầu
3 MP4 sang AU 4.8 67 phiếu bầu
4 M4A sang AU 4.7 55 phiếu bầu
5 OGG sang AU 4.6 14 phiếu bầu
6 FLAC sang AU 5.0 7 phiếu bầu
7 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
8 WMA sang AU 4.2 5 phiếu bầu
9 MPEG sang AU 4.8 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WEBM sang AU 5.0 4 phiếu bầu
12 3GP sang AU 3.8 3 phiếu bầu
13 AAC sang AU 5.0 3 phiếu bầu
14 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
15 AIFF sang AU 5.0 2 phiếu bầu
16 OPUS sang AU 5.0 1 phiếu bầu
17 SLN sang AU 5.0 1 phiếu bầu
18 SND sang AU 5.0 1 phiếu bầu
19 TTA sang AU 5.0 1 phiếu bầu
20 CAF sang AU 5.0 1 phiếu bầu
21 FLV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
22 MKV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
23 MOV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
24 3G2 sang AU
25 AAF sang AU
26 AV1 sang AU
27 AVCHD sang AU
28 CAVS sang AU
29 DIVX sang AU
30 DV sang AU
31 F4V sang AU
32 HEVC sang AU
33 M2TS sang AU
34 M2V sang AU
35 M4V sang AU
36 MJPEG sang AU
37 MOD sang AU
38 MPEG-2 sang AU
39 MPG sang AU
40 MTS sang AU
41 MXF sang AU
42 OGV sang AU
43 RM sang AU
44 RMVB sang AU
45 SWF sang AU
46 TOD sang AU
47 TS sang AU
48 VOB sang AU
49 WMV sang AU
50 WTV sang AU
51 XVID sang AU
52 8SVX sang AU
53 AC3 sang AU
54 AMB sang AU
55 AMR sang AU
56 APE sang AU
57 AVR sang AU
58 CDDA sang AU
59 CVS sang AU
60 CVSD sang AU
61 CVU sang AU
62 DSS sang AU
63 DTS sang AU
64 DVMS sang AU
65 FAP sang AU
66 FSSD sang AU
67 GSM sang AU
68 GSRT sang AU
69 HCOM sang AU
70 HTK sang AU
71 IMA sang AU
72 IRCAM sang AU
73 M4R sang AU
74 MAUD sang AU
75 MP2 sang AU
76 NIST sang AU
77 OGA sang AU
78 PAF sang AU
79 PRC sang AU
80 PVF sang AU
81 RA sang AU
82 SD2 sang AU
83 SHN sang AU
84 SMP sang AU
85 SNDR sang AU
86 SNDT sang AU
87 SOU sang AU
88 SPH sang AU
89 SPX sang AU
90 TAK sang AU
91 TXW sang AU
92 VMS sang AU
93 VOC sang AU
94 VOX sang AU
95 VQF sang AU
96 W64 sang AU
97 WV sang AU
98 XA sang AU