AU

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 4.7 404 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.9 111 phiếu bầu
3 M4A sang AU 4.7 51 phiếu bầu
4 MP4 sang AU 4.7 50 phiếu bầu
5 OGG sang AU 4.6 14 phiếu bầu
6 MPEG sang AU 4.8 5 phiếu bầu
7 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
8 WMA sang AU 4.2 5 phiếu bầu
9 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
10 FLAC sang AU 5.0 4 phiếu bầu
11 WEBM sang AU 5.0 4 phiếu bầu
12 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
13 AAC sang AU 5.0 3 phiếu bầu
14 3GP sang AU 5.0 2 phiếu bầu
15 AIFF sang AU 5.0 2 phiếu bầu
16 SND sang AU 5.0 1 phiếu bầu
17 FLV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
18 OPUS sang AU 5.0 1 phiếu bầu
19 MKV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
20 MOV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
21 CAF sang AU 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang AU
23 AAF sang AU
24 AV1 sang AU
25 AVCHD sang AU
26 CAVS sang AU
27 DIVX sang AU
28 DV sang AU
29 F4V sang AU
30 HEVC sang AU
31 M2TS sang AU
32 M2V sang AU
33 M4V sang AU
34 MJPEG sang AU
35 MOD sang AU
36 MPEG-2 sang AU
37 MPG sang AU
38 MTS sang AU
39 MXF sang AU
40 OGV sang AU
41 RM sang AU
42 RMVB sang AU
43 SWF sang AU
44 TOD sang AU
45 TS sang AU
46 VOB sang AU
47 WMV sang AU
48 WTV sang AU
49 XVID sang AU
50 8SVX sang AU
51 AC3 sang AU
52 AMB sang AU
53 AMR sang AU
54 APE sang AU
55 AVR sang AU
56 CDDA sang AU
57 CVS sang AU
58 CVSD sang AU
59 CVU sang AU
60 DSS sang AU
61 DTS sang AU
62 DVMS sang AU
63 FAP sang AU
64 FSSD sang AU
65 GSM sang AU
66 GSRT sang AU
67 HCOM sang AU
68 HTK sang AU
69 IMA sang AU
70 IRCAM sang AU
71 M4R sang AU
72 MAUD sang AU
73 MP2 sang AU
74 NIST sang AU
75 OGA sang AU
76 PAF sang AU
77 PRC sang AU
78 PVF sang AU
79 RA sang AU
80 SD2 sang AU
81 SHN sang AU
82 SLN sang AU
83 SMP sang AU
84 SNDR sang AU
85 SNDT sang AU
86 SOU sang AU
87 SPH sang AU
88 SPX sang AU
89 TAK sang AU
90 TTA sang AU
91 TXW sang AU
92 VMS sang AU
93 VOC sang AU
94 VOX sang AU
95 VQF sang AU
96 W64 sang AU
97 WV sang AU
98 XA sang AU