AU

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AU Chuyển đổi Đánh giá
1 AU sang MP3 4.6 872 phiếu bầu
2 AU sang WAV 4.7 213 phiếu bầu
3 AU sang OGG 4.8 22 phiếu bầu
4 AU sang WMA 4.7 6 phiếu bầu
5 AU sang FLAC 4.8 4 phiếu bầu
6 AU sang M4A 4.3 3 phiếu bầu
7 AU sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
8 AU sang VOC 4.5 2 phiếu bầu
9 AU sang VOX 4.0 2 phiếu bầu
10 AU sang SND 5.0 2 phiếu bầu
11 AU sang SOU 3.0 1 phiếu bầu
12 AU sang RA 5.0 1 phiếu bầu
13 AU sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
14 AU sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
15 AU sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
16 AU sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
17 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
18 AU sang AAC
19 AU sang AC3
20 AU sang AMR
21 AU sang DTS
22 AU sang OPUS
23 AU sang SPX
24 AU sang W64
25 AU sang TTA
26 AU sang MP2
27 AU sang OGA
28 AU sang PRC
29 AU sang MAUD
30 AU sang 8SVX
31 AU sang AMB
32 AU sang SNDR
33 AU sang SNDT
34 AU sang AVR
35 AU sang CDDA
36 AU sang CVS
37 AU sang CVSD
38 AU sang CVU
39 AU sang DVMS
40 AU sang VMS
41 AU sang FAP
42 AU sang PAF
43 AU sang FSSD
44 AU sang GSRT
45 AU sang HCOM
46 AU sang HTK
47 AU sang IMA
48 AU sang IRCAM
49 AU sang SLN
50 AU sang SPH
51 AU sang NIST
52 AU sang SMP
53 AU sang TXW
54 AU sang WVE
55 AU sang SD2
Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 4.6 906 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.7 183 phiếu bầu
3 MP4 sang AU 4.7 123 phiếu bầu
4 M4A sang AU 4.7 109 phiếu bầu
5 OGG sang AU 4.5 33 phiếu bầu
6 FLAC sang AU 4.7 14 phiếu bầu
7 AAC sang AU 4.8 12 phiếu bầu
8 MPEG sang AU 4.9 11 phiếu bầu
9 WMA sang AU 4.4 7 phiếu bầu
10 3GP sang AU 3.8 6 phiếu bầu
11 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
12 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
13 WEBM sang AU 5.0 4 phiếu bầu
14 MOV sang AU 4.7 3 phiếu bầu
15 OPUS sang AU 5.0 3 phiếu bầu
16 SND sang AU 4.7 3 phiếu bầu
17 MKV sang AU 5.0 3 phiếu bầu
18 FLV sang AU 5.0 3 phiếu bầu
19 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
20 AMR sang AU 4.3 3 phiếu bầu
21 CAF sang AU 4.7 3 phiếu bầu
22 AIFF sang AU 5.0 2 phiếu bầu
23 MP2 sang AU 5.0 2 phiếu bầu
24 SLN sang AU 5.0 1 phiếu bầu
25 WMV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
26 TTA sang AU 5.0 1 phiếu bầu
27 MPG sang AU 5.0 1 phiếu bầu
28 M4R sang AU 5.0 1 phiếu bầu
29 3G2 sang AU
30 AAF sang AU
31 AV1 sang AU
32 AVCHD sang AU
33 CAVS sang AU
34 DIVX sang AU
35 DV sang AU
36 F4V sang AU
37 HEVC sang AU
38 M2TS sang AU
39 M2V sang AU
40 M4V sang AU
41 MJPEG sang AU
42 MOD sang AU
43 MPEG-2 sang AU
44 MTS sang AU
45 MXF sang AU
46 OGV sang AU
47 RM sang AU
48 RMVB sang AU
49 SWF sang AU
50 TOD sang AU
51 TS sang AU
52 VOB sang AU
53 WTV sang AU
54 XVID sang AU
55 8SVX sang AU
56 AC3 sang AU
57 AMB sang AU
58 APE sang AU
59 AVR sang AU
60 CDDA sang AU
61 CVS sang AU
62 CVSD sang AU
63 CVU sang AU
64 DSS sang AU
65 DTS sang AU
66 DVMS sang AU
67 FAP sang AU
68 FSSD sang AU
69 GSM sang AU
70 GSRT sang AU
71 HCOM sang AU
72 HTK sang AU
73 IMA sang AU
74 IRCAM sang AU
75 MAUD sang AU
76 NIST sang AU
77 OGA sang AU
78 PAF sang AU
79 PRC sang AU
80 PVF sang AU
81 RA sang AU
82 SD2 sang AU
83 SHN sang AU
84 SMP sang AU
85 SNDR sang AU
86 SNDT sang AU
87 SOU sang AU
88 SPH sang AU
89 SPX sang AU
90 TAK sang AU
91 TXW sang AU
92 VMS sang AU
93 VOC sang AU
94 VOX sang AU
95 VQF sang AU
96 W64 sang AU
97 WV sang AU
98 XA sang AU