Công Cụ Chuyển Đổi EPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file eps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang eps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

eps

Encapsulated PostScript

Đây là một định dạng để lưu trữ hình ảnh vector đồ họa được sử dụng trong các chương trình Adobe Illustrator và các phần mềm khác cho đồ họa vector chế biến. EPS có thể có một cấu trúc nhị phân hoặc ASCII. Nó có thể chứa hình ảnh raster, vector đồ họa 2D và văn bản. Nó cũng được áp dụng như là một định dạng thuận tiện cho việc truyền hình ảnh trong một số chương trình hoặc hệ thống hoạt động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPS Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang AI 4.7 7,301 phiếu bầu
2 EPS sang PDF 4.8 4,873 phiếu bầu
3 EPS sang PNG 4.8 4,170 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.8 4,149 phiếu bầu
5 EPS sang JPG 4.7 3,695 phiếu bầu
6 EPS sang PSD 4.8 3,596 phiếu bầu
7 EPS sang DXF 4.7 2,385 phiếu bầu
8 EPS sang JPEG 4.7 1,228 phiếu bầu
9 EPS sang EMF 4.9 973 phiếu bầu
10 EPS sang DOC 4.6 602 phiếu bầu
11 EPS sang WMF 4.6 339 phiếu bầu
12 EPS sang PLT 4.9 325 phiếu bầu
13 EPS sang TIFF 4.8 210 phiếu bầu
14 EPS sang DOCX 4.7 204 phiếu bầu
15 EPS sang PS 4.7 178 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPS Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang EPS 4.8 7,243 phiếu bầu
2 PDF sang EPS 4.8 6,113 phiếu bầu
3 PNG sang EPS 4.8 5,869 phiếu bầu
4 CDR sang EPS 4.6 5,040 phiếu bầu
5 AI sang EPS 4.6 1,446 phiếu bầu
6 SVG sang EPS 4.7 1,349 phiếu bầu
7 PSD sang EPS 4.6 604 phiếu bầu
8 TIFF sang EPS 4.9 357 phiếu bầu
9 DXF sang EPS 4.6 319 phiếu bầu
10 BMP sang EPS 4.9 298 phiếu bầu
11 GIF sang EPS 4.8 237 phiếu bầu
12 EMF sang EPS 4.9 198 phiếu bầu
13 WMF sang EPS 4.7 76 phiếu bầu
14 DST sang EPS 4.8 71 phiếu bầu
15 JPEG sang EPS 3.8 68 phiếu bầu

Xem tất cả