Công Cụ Chuyển Đổi EPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file eps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang eps

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

eps

Encapsulated PostScript

Đây là một định dạng để lưu trữ hình ảnh vector đồ họa được sử dụng trong các chương trình Adobe Illustrator và các phần mềm khác cho đồ họa vector chế biến. EPS có thể có một cấu trúc nhị phân hoặc ASCII. Nó có thể chứa hình ảnh raster, vector đồ họa 2D và văn bản. Nó cũng được áp dụng như là một định dạng thuận tiện cho việc truyền hình ảnh trong một số chương trình hoặc hệ thống hoạt động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPS Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang AI 4.7 6,991 phiếu bầu
2 EPS sang PDF 4.8 4,651 phiếu bầu
3 EPS sang PNG 4.8 3,835 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.9 3,657 phiếu bầu
5 EPS sang JPG 4.8 3,418 phiếu bầu
6 EPS sang PSD 4.9 3,193 phiếu bầu
7 EPS sang DXF 4.8 2,188 phiếu bầu
8 EPS sang JPEG 4.7 1,166 phiếu bầu
9 EPS sang EMF 4.9 892 phiếu bầu
10 EPS sang DOC 4.7 563 phiếu bầu
11 EPS sang WMF 4.7 310 phiếu bầu
12 EPS sang PLT 4.9 304 phiếu bầu
13 EPS sang TIFF 4.8 198 phiếu bầu
14 EPS sang DOCX 4.7 187 phiếu bầu
15 EPS sang PS 4.8 168 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPS Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang EPS 4.9 6,782 phiếu bầu
2 PDF sang EPS 4.9 5,744 phiếu bầu
3 PNG sang EPS 4.8 5,498 phiếu bầu
4 CDR sang EPS 4.6 4,938 phiếu bầu
5 AI sang EPS 4.7 1,361 phiếu bầu
6 SVG sang EPS 4.7 1,238 phiếu bầu
7 PSD sang EPS 4.7 553 phiếu bầu
8 TIFF sang EPS 4.9 351 phiếu bầu
9 DXF sang EPS 4.7 299 phiếu bầu
10 BMP sang EPS 4.9 287 phiếu bầu
11 GIF sang EPS 5.0 223 phiếu bầu
12 EMF sang EPS 4.9 181 phiếu bầu
13 WMF sang EPS 4.8 73 phiếu bầu
14 DST sang EPS 4.8 67 phiếu bầu
15 XPS sang EPS 5.0 57 phiếu bầu

Xem tất cả