Chuyển đổi DDS. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dds. Đối với mac & windows. Không cần download.

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dds

Microsoft DirectDraw Surface

Đây là định dạng được sử dụng trong các môi trường phát triển OpenGL và DirectX. Nó được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap của môi trường giao diện người dùng và kết cấu. Nó cho phép bạn lưu trữ thông tin trong các hình thức nén và không nén. Nó được sử dụng cho texturing mô hình trò chơi và lưu trữ toàn bộ các mảng kết cấu để tạo trò chơi và các ứng dụng 3D-phần mềm. DDS được sử dụng để phát triển các thế hệ mới nhất video game console. Nó làm cho nó có thể nén các khối kết cấu 'trên bay', làm tăng hiệu suất khi bạn chạy các ứng dụng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DDS Chuyển đổi Đánh giá
1 DDS sang PNG 4.7 2,575 phiếu bầu
2 DDS sang JPG 4.7 857 phiếu bầu
3 DDS sang TGA 4.7 171 phiếu bầu
4 DDS sang BMP 4.7 129 phiếu bầu
5 DDS sang PSD 4.6 88 phiếu bầu
6 DDS sang JPEG 4.7 57 phiếu bầu
7 DDS sang PDF 4.8 11 phiếu bầu
8 DDS sang TIFF 4.3 9 phiếu bầu
9 DDS sang HDR 4.9 8 phiếu bầu
10 DDS sang PGM 4.8 8 phiếu bầu
11 DDS sang SVG 4.7 7 phiếu bầu
12 DDS sang AI 5.0 5 phiếu bầu
13 DDS sang GIF 5.0 5 phiếu bầu
14 DDS sang DXF 4.8 5 phiếu bầu
15 DDS sang CUR 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả