Công Cụ Chuyển Đổi DDS

Chuyển đổi trực tuyến từ file dds sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dds

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dds

Microsoft DirectDraw Surface

Đây là định dạng được sử dụng trong các môi trường phát triển OpenGL và DirectX. Nó được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap của môi trường giao diện người dùng và kết cấu. Nó cho phép bạn lưu trữ thông tin trong các hình thức nén và không nén. Nó được sử dụng cho texturing mô hình trò chơi và lưu trữ toàn bộ các mảng kết cấu để tạo trò chơi và các ứng dụng 3D-phần mềm. DDS được sử dụng để phát triển các thế hệ mới nhất video game console. Nó làm cho nó có thể nén các khối kết cấu 'trên bay', làm tăng hiệu suất khi bạn chạy các ứng dụng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DDS Chuyển đổi Đánh giá
1 DDS sang PNG 4.7 11,535 phiếu bầu
2 DDS sang JPG 4.7 3,104 phiếu bầu
3 DDS sang TGA 4.8 902 phiếu bầu
4 DDS sang PSD 4.7 561 phiếu bầu
5 DDS sang BMP 4.7 498 phiếu bầu
6 DDS sang JPEG 4.7 281 phiếu bầu
7 DDS sang PDF 4.8 54 phiếu bầu
8 DDS sang TIFF 4.6 51 phiếu bầu
9 DDS sang AI 4.4 42 phiếu bầu
10 DDS sang SVG 3.8 35 phiếu bầu
11 DDS sang HDR 4.5 21 phiếu bầu
12 DDS sang DXF 3.9 19 phiếu bầu
13 DDS sang GIF 4.8 17 phiếu bầu
14 DDS sang ICO 5.0 13 phiếu bầu
15 DDS sang PGM 4.7 10 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DDS Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang DDS 4.8 9,361 phiếu bầu
2 JPG sang DDS 4.7 4,984 phiếu bầu
3 PSD sang DDS 4.8 1,057 phiếu bầu
4 BMP sang DDS 4.7 603 phiếu bầu
5 TGA sang DDS 4.7 394 phiếu bầu
6 XCF sang DDS 4.2 292 phiếu bầu
7 JPEG sang DDS 4.8 250 phiếu bầu
8 PDF sang DDS 4.5 147 phiếu bầu
9 WEBP sang DDS 4.7 127 phiếu bầu
10 JFIF sang DDS 4.8 123 phiếu bầu
11 GIF sang DDS 4.4 66 phiếu bầu
12 HDR sang DDS 4.6 49 phiếu bầu
13 DOCX sang DDS 4.3 33 phiếu bầu
14 SVG sang DDS 4.7 25 phiếu bầu
15 TTF sang DDS 3.8 23 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DDS

4.7 (35,102 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!