Công Cụ Chuyển Đổi DDS

Chuyển đổi trực tuyến từ file dds sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dds

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dds

Microsoft DirectDraw Surface

Đây là định dạng được sử dụng trong các môi trường phát triển OpenGL và DirectX. Nó được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap của môi trường giao diện người dùng và kết cấu. Nó cho phép bạn lưu trữ thông tin trong các hình thức nén và không nén. Nó được sử dụng cho texturing mô hình trò chơi và lưu trữ toàn bộ các mảng kết cấu để tạo trò chơi và các ứng dụng 3D-phần mềm. DDS được sử dụng để phát triển các thế hệ mới nhất video game console. Nó làm cho nó có thể nén các khối kết cấu 'trên bay', làm tăng hiệu suất khi bạn chạy các ứng dụng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DDS Chuyển đổi Đánh giá
1 DDS sang PNG 4.7 16,905 phiếu bầu
2 DDS sang JPG 4.7 4,121 phiếu bầu
3 DDS sang TGA 4.8 1,183 phiếu bầu
4 DDS sang PSD 4.7 761 phiếu bầu
5 DDS sang BMP 4.8 657 phiếu bầu
6 DDS sang JPEG 4.7 404 phiếu bầu
7 DDS sang PDF 4.7 80 phiếu bầu
8 DDS sang TIFF 4.7 58 phiếu bầu
9 DDS sang SVG 3.9 56 phiếu bầu
10 DDS sang AI 4.4 53 phiếu bầu
11 DDS sang GIF 4.5 25 phiếu bầu
12 DDS sang HDR 4.5 24 phiếu bầu
13 DDS sang ICO 4.9 21 phiếu bầu
14 DDS sang DXF 4.0 20 phiếu bầu
15 DDS sang DOC 4.3 12 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DDS Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang DDS 4.8 15,313 phiếu bầu
2 JPG sang DDS 4.8 7,678 phiếu bầu
3 PSD sang DDS 4.8 1,634 phiếu bầu
4 BMP sang DDS 4.8 874 phiếu bầu
5 TGA sang DDS 4.7 543 phiếu bầu
6 JPEG sang DDS 4.8 480 phiếu bầu
7 XCF sang DDS 4.2 422 phiếu bầu
8 WEBP sang DDS 4.7 341 phiếu bầu
9 PDF sang DDS 4.5 286 phiếu bầu
10 JFIF sang DDS 4.8 203 phiếu bầu
11 GIF sang DDS 4.4 98 phiếu bầu
12 HDR sang DDS 4.6 65 phiếu bầu
13 DOCX sang DDS 4.4 51 phiếu bầu
14 DOC sang DDS 4.2 50 phiếu bầu
15 SVG sang DDS 4.5 37 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DDS

4.7 (53,152 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!