Công Cụ Chuyển Đổi CVU Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file cvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cvu

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cvu

Continuously Variable Slope Delta modulation (unfiltered)

Tệp CVU là Audio không được lọc của CVSD. Độ dốc biến đổi liên tục (không lọc) là một trình xử lý thay thế cho CVSD không được lọc, nhưng có thể được sử dụng với bất kỳ tốc độ bit nào.