Công Cụ Chuyển Đổi CVSD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file cvsd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cvsd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970