Công Cụ Chuyển Đổi CVSD

Chuyển đổi trực tuyến từ file cvsd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cvsd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVSD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVSD 4.4 16 phiếu bầu
2 WAV sang CVSD 4.9 8 phiếu bầu
3 MP4 sang CVSD 4.4 7 phiếu bầu
4 M4A sang CVSD 5.0 4 phiếu bầu
5 AVI sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
6 MOV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
7 MKV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
8 FLAC sang CVSD 4.0 1 phiếu bầu
9 WEBM sang CVSD 3.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang CVSD
11 3GP sang CVSD
12 AAF sang CVSD
13 ASF sang CVSD
14 AV1 sang CVSD
15 AVCHD sang CVSD

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CVSD

4.5 (58 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!