Chuyển đổi CR2 (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cr2. Đối với mac & windows. Không cần download.

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cr2

Canon Digital Camera Raw Image Format

Các định dạng có cấu trúc TIFF hình ảnh. Nó được tạo ra bởi máy ảnh Canon. Các CR2 ảnh được lưu trữ ở dạng không nén và cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt như cân bằng trắng, phơi sáng, và các thiết lập khác cho rằng hình ảnh đã được chụp. Đó là định dạng kế CRW, được sử dụng trong máy ảnh Canon SLR thế hệ trước.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CR2 Chuyển đổi Đánh giá
1 CR2 sang JPG 4.6 15,278 phiếu bầu
2 CR2 sang JPEG 4.5 1,268 phiếu bầu
3 CR2 sang PNG 4.6 710 phiếu bầu
4 CR2 sang TIFF 4.5 231 phiếu bầu
5 CR2 sang PSD 4.6 118 phiếu bầu
6 CR2 sang DOC 4.6 40 phiếu bầu
7 CR2 sang PDF 4.6 32 phiếu bầu
8 CR2 sang HDR 4.8 24 phiếu bầu
9 CR2 sang JP2 4.7 20 phiếu bầu
10 CR2 sang BMP 4.7 12 phiếu bầu
11 CR2 sang EXR 4.3 10 phiếu bầu
12 CR2 sang GIF 4.6 9 phiếu bầu
13 CR2 sang SVG 4.7 6 phiếu bầu
14 CR2 sang FTS 4.5 4 phiếu bầu
15 CR2 sang AI 4.8 4 phiếu bầu

Xem tất cả