Công Cụ Chuyển Đổi BMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 35,665 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.8 21,141 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.5 4,778 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 4,773 phiếu bầu
5 BMP sang ICO 4.8 4,653 phiếu bầu
6 BMP sang JPEG 4.7 4,489 phiếu bầu
7 BMP sang DOC 4.3 4,202 phiếu bầu
8 BMP sang SVG 4.5 3,110 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.5 2,669 phiếu bầu
10 BMP sang PGM 4.8 1,744 phiếu bầu
11 BMP sang EPS 4.4 775 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 703 phiếu bầu
13 BMP sang PLT 4.8 660 phiếu bầu
14 BMP sang DDS 4.7 603 phiếu bầu
15 BMP sang TIFF 4.8 553 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang BMP 4.8 21,760 phiếu bầu
2 HTML sang BMP 4.8 18,418 phiếu bầu
3 PNG sang BMP 4.8 14,808 phiếu bầu
4 PDF sang BMP 4.7 12,942 phiếu bầu
5 JPEG sang BMP 4.7 2,431 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.7 2,403 phiếu bầu
7 TIFF sang BMP 4.9 2,228 phiếu bầu
8 SVG sang BMP 4.5 1,179 phiếu bầu
9 GIF sang BMP 4.8 1,118 phiếu bầu
10 WEBP sang BMP 4.8 1,047 phiếu bầu
11 XLS sang BMP 4.5 657 phiếu bầu
12 DOC sang BMP 4.7 615 phiếu bầu
13 TXT sang BMP 4.5 606 phiếu bầu
14 DDS sang BMP 4.7 498 phiếu bầu
15 JFIF sang BMP 4.7 483 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi BMP

4.7 (210,177 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!