Công Cụ Chuyển Đổi BMP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 10,724 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.9 2,572 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.9 1,434 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 1,028 phiếu bầu
5 BMP sang DOC 4.8 881 phiếu bầu
6 BMP sang SVG 4.8 805 phiếu bầu
7 BMP sang ICO 5.0 672 phiếu bầu
8 BMP sang JPEG 4.8 567 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.6 467 phiếu bầu
10 BMP sang EPS 4.9 294 phiếu bầu
11 BMP sang AI 5.0 286 phiếu bầu
12 BMP sang WMF 4.6 150 phiếu bầu
13 BMP sang TIFF 5.0 131 phiếu bầu
14 BMP sang GIF 4.9 119 phiếu bầu
15 BMP sang PLT 4.9 96 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang BMP 4.9 15,395 phiếu bầu
2 JPG sang BMP 4.9 7,420 phiếu bầu
3 PDF sang BMP 4.9 4,664 phiếu bầu
4 PNG sang BMP 5.0 3,999 phiếu bầu
5 TIFF sang BMP 4.9 2,155 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.9 753 phiếu bầu
7 XLS sang BMP 4.5 606 phiếu bầu
8 GIF sang BMP 5.0 423 phiếu bầu
9 XLSX sang BMP 4.7 295 phiếu bầu
10 TXT sang BMP 4.7 286 phiếu bầu
11 CDR sang BMP 4.6 282 phiếu bầu
12 DOC sang BMP 4.8 253 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.8 215 phiếu bầu
14 PPTX sang BMP 4.7 182 phiếu bầu
15 WEBP sang BMP 4.9 170 phiếu bầu

Xem tất cả