Công Cụ Chuyển Đổi BMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 21,703 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.8 8,975 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.6 2,864 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 2,322 phiếu bầu
5 BMP sang DOC 4.4 2,312 phiếu bầu
6 BMP sang JPEG 4.7 1,996 phiếu bầu
7 BMP sang ICO 4.8 1,977 phiếu bầu
8 BMP sang SVG 4.5 1,656 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.5 1,625 phiếu bầu
10 BMP sang PGM 4.8 539 phiếu bầu
11 BMP sang EPS 4.6 508 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 470 phiếu bầu
13 BMP sang PLT 4.8 331 phiếu bầu
14 BMP sang TIFF 4.8 322 phiếu bầu
15 BMP sang DDS 4.8 254 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang BMP 4.8 17,844 phiếu bầu
2 JPG sang BMP 4.8 12,811 phiếu bầu
3 PDF sang BMP 4.8 7,907 phiếu bầu
4 PNG sang BMP 4.8 7,643 phiếu bầu
5 TIFF sang BMP 4.9 2,185 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.7 1,501 phiếu bầu
7 JPEG sang BMP 4.7 753 phiếu bầu
8 GIF sang BMP 4.8 748 phiếu bầu
9 XLS sang BMP 4.5 634 phiếu bầu
10 SVG sang BMP 4.6 583 phiếu bầu
11 TXT sang BMP 4.5 514 phiếu bầu
12 DOC sang BMP 4.7 441 phiếu bầu
13 XLSX sang BMP 4.6 368 phiếu bầu
14 WEBP sang BMP 4.8 351 phiếu bầu
15 CDR sang BMP 4.6 327 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi BMP

4.7 (130,917 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!