Công Cụ Chuyển Đổi BMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 24,387 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.8 10,916 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.6 3,191 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 2,686 phiếu bầu
5 BMP sang DOC 4.3 2,659 phiếu bầu
6 BMP sang JPEG 4.7 2,486 phiếu bầu
7 BMP sang ICO 4.8 2,384 phiếu bầu
8 BMP sang SVG 4.5 1,903 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.5 1,817 phiếu bầu
10 BMP sang PGM 4.8 617 phiếu bầu
11 BMP sang EPS 4.5 554 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 517 phiếu bầu
13 BMP sang PLT 4.8 401 phiếu bầu
14 BMP sang TIFF 4.8 370 phiếu bầu
15 BMP sang DDS 4.7 319 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang BMP 4.8 18,086 phiếu bầu
2 JPG sang BMP 4.8 14,074 phiếu bầu
3 PDF sang BMP 4.8 8,724 phiếu bầu
4 PNG sang BMP 4.8 8,611 phiếu bầu
5 TIFF sang BMP 4.9 2,195 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.7 1,670 phiếu bầu
7 JPEG sang BMP 4.7 995 phiếu bầu
8 GIF sang BMP 4.8 818 phiếu bầu
9 SVG sang BMP 4.6 677 phiếu bầu
10 XLS sang BMP 4.5 636 phiếu bầu
11 TXT sang BMP 4.5 534 phiếu bầu
12 DOC sang BMP 4.7 471 phiếu bầu
13 WEBP sang BMP 4.8 431 phiếu bầu
14 XLSX sang BMP 4.5 385 phiếu bầu
15 CDR sang BMP 4.6 331 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi BMP

4.7 (145,723 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!