Công Cụ Chuyển Đổi BMP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 10,272 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.9 2,341 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.9 1,364 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 977 phiếu bầu
5 BMP sang DOC 4.9 810 phiếu bầu
6 BMP sang SVG 4.9 773 phiếu bầu
7 BMP sang ICO 5.0 632 phiếu bầu
8 BMP sang JPEG 4.8 531 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.6 373 phiếu bầu
10 BMP sang EPS 4.9 287 phiếu bầu
11 BMP sang AI 5.0 279 phiếu bầu
12 BMP sang WMF 4.6 140 phiếu bầu
13 BMP sang TIFF 5.0 125 phiếu bầu
14 BMP sang GIF 5.0 115 phiếu bầu
15 BMP sang PLT 4.9 88 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang BMP 4.9 15,338 phiếu bầu
2 JPG sang BMP 4.9 7,213 phiếu bầu
3 PDF sang BMP 4.9 4,513 phiếu bầu
4 PNG sang BMP 5.0 3,897 phiếu bầu
5 TIFF sang BMP 4.9 2,154 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.9 711 phiếu bầu
7 XLS sang BMP 4.5 604 phiếu bầu
8 GIF sang BMP 5.0 408 phiếu bầu
9 XLSX sang BMP 4.7 294 phiếu bầu
10 TXT sang BMP 4.7 284 phiếu bầu
11 CDR sang BMP 4.6 273 phiếu bầu
12 DOC sang BMP 4.8 244 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.9 208 phiếu bầu
14 PPTX sang BMP 4.8 176 phiếu bầu
15 WEBP sang BMP 4.9 168 phiếu bầu

Xem tất cả