Công Cụ Chuyển Đổi BMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file bmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

bmp

Bitmap Image File

BMP là định dạng để lưu trữ hình ảnh bitmap. Trong định dạng này, bạn chỉ có thể lưu đơn lớp bitmap. Đối với mỗi điểm ảnh trong các file khác nhau có thể đến số khác nhau của bit. Các phiên bản mới nhất của BMP có khả năng kiểm soát màu sắc. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định các thiết bị đầu cuối thực hiện sửa gamma và nhúng profile màu ICC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang JPG 4.8 27,908 phiếu bầu
2 BMP sang PDF 4.8 14,051 phiếu bầu
3 BMP sang DXF 4.6 3,707 phiếu bầu
4 BMP sang PNG 4.7 3,284 phiếu bầu
5 BMP sang DOC 4.3 3,161 phiếu bầu
6 BMP sang JPEG 4.7 3,084 phiếu bầu
7 BMP sang ICO 4.8 3,007 phiếu bầu
8 BMP sang SVG 4.5 2,221 phiếu bầu
9 BMP sang DOCX 4.5 2,093 phiếu bầu
10 BMP sang PGM 4.8 1,237 phiếu bầu
11 BMP sang EPS 4.5 609 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 578 phiếu bầu
13 BMP sang PLT 4.8 497 phiếu bầu
14 BMP sang DDS 4.7 443 phiếu bầu
15 BMP sang TIFF 4.8 429 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BMP Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang BMP 4.8 18,355 phiếu bầu
2 JPG sang BMP 4.8 16,259 phiếu bầu
3 PNG sang BMP 4.8 10,232 phiếu bầu
4 PDF sang BMP 4.8 10,031 phiếu bầu
5 TIFF sang BMP 4.9 2,205 phiếu bầu
6 DOCX sang BMP 4.7 1,940 phiếu bầu
7 JPEG sang BMP 4.7 1,421 phiếu bầu
8 GIF sang BMP 4.8 926 phiếu bầu
9 SVG sang BMP 4.6 813 phiếu bầu
10 XLS sang BMP 4.5 647 phiếu bầu
11 TXT sang BMP 4.5 563 phiếu bầu
12 WEBP sang BMP 4.8 526 phiếu bầu
13 DOC sang BMP 4.7 521 phiếu bầu
14 XLSX sang BMP 4.4 418 phiếu bầu
15 DDS sang BMP 4.7 388 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi BMP

4.7 (166,976 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!