Công Cụ Chuyển Đổi AZW3

Chuyển đổi trực tuyến từ file azw3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang azw3

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

azw3

Amazon Kindle

Là một định dạng e-book tạo cho Kindle8 của Amazon. Định dạng này hỗ trợ CSS3 hệ thống văn bản pop-up và HTML5 cũng như phông chữ được xây dựng-in; Hơn nữa, nó có khả năng tài liệu-định dạng mạnh mẽ. Nó chứa một hàm của kích hoạt độc lập bảo vệ DRM. sách AZW3 có thể được tạo ra với KindleGen, một chương trình phần mềm miễn phí từ Amazon.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AZW3 Chuyển đổi Đánh giá
1 AZW3 sang PDF 4.7 37,563 phiếu bầu
2 AZW3 sang EPUB 4.8 14,073 phiếu bầu
3 AZW3 sang MOBI 4.8 8,154 phiếu bầu
4 AZW3 sang TXT 4.8 2,464 phiếu bầu
5 AZW3 sang DOCX 4.8 1,060 phiếu bầu
6 AZW3 sang JPG 4.6 878 phiếu bầu
7 AZW3 sang DOC 4.8 852 phiếu bầu
8 AZW3 sang FB2 4.7 96 phiếu bầu
9 AZW3 sang HTML 4.6 74 phiếu bầu
10 AZW3 sang PDB 4.7 51 phiếu bầu
11 AZW3 sang RTF 4.4 32 phiếu bầu
12 AZW3 sang DJVU 4.6 32 phiếu bầu
13 AZW3 sang PNG 4.5 20 phiếu bầu
14 AZW3 sang JPEG 4.8 18 phiếu bầu
15 AZW3 sang ODT 4.8 12 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AZW3 Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang AZW3 4.8 11,123 phiếu bầu
2 PDF sang AZW3 4.6 8,183 phiếu bầu
3 TXT sang AZW3 4.8 2,297 phiếu bầu
4 MOBI sang AZW3 4.8 2,233 phiếu bầu
5 DOCX sang AZW3 4.7 1,386 phiếu bầu
6 DOC sang AZW3 4.7 976 phiếu bầu
7 FB2 sang AZW3 4.6 486 phiếu bầu
8 DJVU sang AZW3 4.5 211 phiếu bầu
9 RTF sang AZW3 4.6 190 phiếu bầu
10 HTML sang AZW3 4.6 102 phiếu bầu
11 ODT sang AZW3 4.8 83 phiếu bầu
12 JPG sang AZW3 4.5 68 phiếu bầu
13 PPTX sang AZW3 4.5 50 phiếu bầu
14 PNG sang AZW3 4.6 25 phiếu bầu
15 PPT sang AZW3 4.6 19 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AZW3

4.7 (93,331 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!