Công Cụ Chuyển Đổi AZW3 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file azw3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang azw3

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

azw3

Amazon Kindle

Là một định dạng e-book tạo cho Kindle8 của Amazon. Định dạng này hỗ trợ CSS3 hệ thống văn bản pop-up và HTML5 cũng như phông chữ được xây dựng-in; Hơn nữa, nó có khả năng tài liệu-định dạng mạnh mẽ. Nó chứa một hàm của kích hoạt độc lập bảo vệ DRM. sách AZW3 có thể được tạo ra với KindleGen, một chương trình phần mềm miễn phí từ Amazon.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AZW3 Chuyển đổi Đánh giá
1 AZW3 sang PDF 4.7 10,442 phiếu bầu
2 AZW3 sang EPUB 4.7 3,001 phiếu bầu
3 AZW3 sang MOBI 4.7 1,147 phiếu bầu
4 AZW3 sang DOC 4.6 147 phiếu bầu
5 AZW3 sang JPG 4.7 134 phiếu bầu
6 AZW3 sang TXT 4.6 116 phiếu bầu
7 AZW3 sang DOCX 4.7 97 phiếu bầu
8 AZW3 sang FB2 4.7 20 phiếu bầu
9 AZW3 sang HTML 4.8 18 phiếu bầu
10 AZW3 sang JPEG 4.8 12 phiếu bầu
11 AZW3 sang DJVU 4.6 7 phiếu bầu
12 AZW3 sang PNG 4.8 6 phiếu bầu
13 AZW3 sang RTF 4.8 6 phiếu bầu
14 AZW3 sang ODT 4.7 3 phiếu bầu
15 AZW3 sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AZW3 Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang AZW3 4.8 1,261 phiếu bầu
2 PDF sang AZW3 4.8 1,134 phiếu bầu
3 MOBI sang AZW3 4.9 246 phiếu bầu
4 FB2 sang AZW3 4.9 239 phiếu bầu
5 DOCX sang AZW3 4.8 189 phiếu bầu
6 DOC sang AZW3 4.8 177 phiếu bầu
7 TXT sang AZW3 4.9 130 phiếu bầu
8 DJVU sang AZW3 4.9 69 phiếu bầu
9 RTF sang AZW3 4.7 50 phiếu bầu
10 HTML sang AZW3 4.9 36 phiếu bầu
11 JPG sang AZW3 4.9 16 phiếu bầu
12 PPTX sang AZW3 4.4 12 phiếu bầu
13 PPT sang AZW3 4.8 4 phiếu bầu
14 PNG sang AZW3 5.0 3 phiếu bầu
15 LRF sang AZW3 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả