Công Cụ Chuyển Đổi AU Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file au sang định dạng khác và từ định dạng khác sang au

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AU Chuyển đổi Đánh giá
1 AU sang MP3 4.7 452 phiếu bầu
2 AU sang WAV 4.6 116 phiếu bầu
3 AU sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
4 AU sang SND 5.0 2 phiếu bầu
5 AU sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
6 AU sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
7 AU sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
8 AU sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
9 AU sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
10 AU sang M4A 3.0 1 phiếu bầu
11 AU sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
12 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
13 AU sang AAC
14 AU sang AC3
15 AU sang AIFF
Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 4.8 298 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.9 95 phiếu bầu
3 M4A sang AU 4.6 36 phiếu bầu
4 MP4 sang AU 4.9 27 phiếu bầu
5 OGG sang AU 5.0 10 phiếu bầu
6 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
7 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
8 MPEG sang AU 4.8 4 phiếu bầu
9 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
10 WEBM sang AU 5.0 3 phiếu bầu
11 FLAC sang AU 5.0 3 phiếu bầu
12 WMA sang AU 5.0 2 phiếu bầu
13 3GP sang AU 5.0 2 phiếu bầu
14 MKV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
15 OPUS sang AU 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AU

4.7 (1,098 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!