Công Cụ Chuyển Đổi AU Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file au sang định dạng khác và từ định dạng khác sang au

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AU Chuyển đổi Đánh giá
1 AU sang MP3 4.7 222 phiếu bầu
2 AU sang WAV 4.6 72 phiếu bầu
3 AU sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
4 AU sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
5 AU sang SND 5.0 1 phiếu bầu
6 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
7 AU sang AAC
8 AU sang AC3
9 AU sang FLAC
10 AU sang OGG
11 AU sang AIFF
12 AU sang AMR
13 AU sang M4A
14 AU sang M4R
15 AU sang DTS
Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 5.0 150 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.9 46 phiếu bầu
3 MP4 sang AU 5.0 15 phiếu bầu
4 M4A sang AU 5.0 11 phiếu bầu
5 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
6 OGG sang AU 5.0 5 phiếu bầu
7 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
8 FLAC sang AU 5.0 2 phiếu bầu
9 AVI sang AU 5.0 2 phiếu bầu
10 3GP sang AU 5.0 2 phiếu bầu
11 WMA sang AU 5.0 2 phiếu bầu
12 AIFF sang AU 5.0 1 phiếu bầu
13 SND sang AU 5.0 1 phiếu bầu
14 WEBM sang AU 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang AU

Xem tất cả