Công Cụ Chuyển Đổi AU

Chuyển đổi trực tuyến từ file au sang định dạng khác và từ định dạng khác sang au

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

au

Sun Microsystems AU files

AU là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin âm thanh thuộc Sun, NeXT và DEC và được sử dụng trong UNIX. Định dạng tập tin AU còn được gọi là fomat của Sparc-audio hoặc u-law. Các tệp tin AU chứa ba phần: dữ liệu âm thanh và văn bản cho tiêu đề (có 24 byte) và một khối chú thích.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AU Chuyển đổi Đánh giá
1 AU sang MP3 4.6 871 phiếu bầu
2 AU sang WAV 4.7 213 phiếu bầu
3 AU sang OGG 4.8 22 phiếu bầu
4 AU sang WMA 4.7 6 phiếu bầu
5 AU sang FLAC 4.8 4 phiếu bầu
6 AU sang M4A 4.3 3 phiếu bầu
7 AU sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
8 AU sang VOC 4.5 2 phiếu bầu
9 AU sang VOX 4.0 2 phiếu bầu
10 AU sang SND 5.0 2 phiếu bầu
11 AU sang SOU 3.0 1 phiếu bầu
12 AU sang RA 5.0 1 phiếu bầu
13 AU sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
14 AU sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
15 AU sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AU Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AU 4.6 904 phiếu bầu
2 WAV sang AU 4.7 183 phiếu bầu
3 MP4 sang AU 4.7 123 phiếu bầu
4 M4A sang AU 4.7 108 phiếu bầu
5 OGG sang AU 4.5 33 phiếu bầu
6 FLAC sang AU 4.7 14 phiếu bầu
7 AAC sang AU 4.8 12 phiếu bầu
8 MPEG sang AU 4.9 11 phiếu bầu
9 WMA sang AU 4.4 7 phiếu bầu
10 3GP sang AU 3.8 6 phiếu bầu
11 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
12 WEBM sang AU 5.0 4 phiếu bầu
13 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
14 FLV sang AU 5.0 3 phiếu bầu
15 MKV sang AU 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AU

4.6 (2,658 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!