Công Cụ Chuyển Đổi AAC

Chuyển đổi trực tuyến từ file aac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aac

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 56,844 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 7,902 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 1,036 phiếu bầu
4 AAC sang OGG 4.8 317 phiếu bầu
5 AAC sang M4R 4.7 280 phiếu bầu
6 AAC sang WMA 4.8 259 phiếu bầu
7 AAC sang FLAC 4.9 186 phiếu bầu
8 AAC sang AC3 4.8 165 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.7 129 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.7 115 phiếu bầu
11 AAC sang OPUS 4.7 39 phiếu bầu
12 AAC sang DTS 4.9 33 phiếu bầu
13 AAC sang MP2 4.3 29 phiếu bầu
14 AAC sang GSM 4.3 23 phiếu bầu
15 AAC sang W64 4.6 18 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 7,523 phiếu bầu
2 OGG sang AAC 4.9 2,086 phiếu bầu
3 OPUS sang AAC 4.7 2,033 phiếu bầu
4 MP4 sang AAC 4.7 1,948 phiếu bầu
5 WMA sang AAC 4.7 1,195 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.7 1,156 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 857 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 4.8 600 phiếu bầu
9 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
10 MPEG sang AAC 4.6 278 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.8 176 phiếu bầu
12 M4R sang AAC 4.8 152 phiếu bầu
13 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
14 MKV sang AAC 4.6 117 phiếu bầu
15 3GP sang AAC 4.8 108 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AAC

4.8 (87,653 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!