Công Cụ Chuyển Đổi AAC Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file aac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aac

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.9 7,864 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.9 716 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.9 134 phiếu bầu
4 AAC sang WMA 4.9 54 phiếu bầu
5 AAC sang OGG 5.0 47 phiếu bầu
6 AAC sang AMR 4.8 37 phiếu bầu
7 AAC sang AC3 5.0 29 phiếu bầu
8 AAC sang FLAC 4.7 25 phiếu bầu
9 AAC sang AIFF 4.9 13 phiếu bầu
10 AAC sang M4R 4.1 10 phiếu bầu
11 AAC sang DTS 5.0 9 phiếu bầu
12 AAC sang OPUS 5.0 6 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 3.8 5 phiếu bầu
14 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
15 AAC sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.9 2,927 phiếu bầu
2 OGG sang AAC 5.0 1,602 phiếu bầu
3 MP4 sang AAC 4.8 440 phiếu bầu
4 OPUS sang AAC 4.5 427 phiếu bầu
5 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.8 242 phiếu bầu
7 WAV sang AAC 5.0 163 phiếu bầu
8 FLAC sang AAC 4.9 131 phiếu bầu
9 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
10 ASF sang AAC 5.0 93 phiếu bầu
11 WMA sang AAC 4.6 84 phiếu bầu
12 SMP sang AAC 4.5 68 phiếu bầu
13 3GP sang AAC 4.9 68 phiếu bầu
14 WEBM sang AAC 5.0 36 phiếu bầu
15 MKV sang AAC 5.0 27 phiếu bầu

Xem tất cả