Công Cụ Chuyển Đổi AAC

Chuyển đổi trực tuyến từ file aac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aac

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 27,880 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 3,554 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 569 phiếu bầu
4 AAC sang M4R 4.7 165 phiếu bầu
5 AAC sang WMA 4.8 145 phiếu bầu
6 AAC sang OGG 4.8 129 phiếu bầu
7 AAC sang AC3 4.7 98 phiếu bầu
8 AAC sang FLAC 4.8 90 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.8 81 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.6 55 phiếu bầu
11 AAC sang OPUS 4.7 21 phiếu bầu
12 AAC sang DTS 4.9 21 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 3.9 15 phiếu bầu
14 AAC sang MP2 4.5 11 phiếu bầu
15 AAC sang CAF 4.9 9 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 5,413 phiếu bầu
2 OPUS sang AAC 4.7 1,871 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,796 phiếu bầu
4 MP4 sang AAC 4.7 1,243 phiếu bầu
5 WMA sang AAC 4.7 1,076 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.7 724 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 503 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 4.8 379 phiếu bầu
9 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
10 MPEG sang AAC 4.6 131 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.8 127 phiếu bầu
12 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
13 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
14 M4R sang AAC 4.9 92 phiếu bầu
15 3GP sang AAC 4.8 92 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AAC

4.8 (47,900 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!