Công Cụ Chuyển Đổi AAC

Chuyển đổi trực tuyến từ file aac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aac

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 89,173 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 12,990 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 1,506 phiếu bầu
4 AAC sang OGG 4.8 592 phiếu bầu
5 AAC sang M4R 4.7 397 phiếu bầu
6 AAC sang WMA 4.8 342 phiếu bầu
7 AAC sang FLAC 4.9 296 phiếu bầu
8 AAC sang AC3 4.8 224 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.6 186 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.7 185 phiếu bầu
11 AAC sang OPUS 4.8 64 phiếu bầu
12 AAC sang MP2 4.3 49 phiếu bầu
13 AAC sang DTS 4.9 41 phiếu bầu
14 AAC sang GSM 4.5 38 phiếu bầu
15 AAC sang W64 4.5 22 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 9,850 phiếu bầu
2 MP4 sang AAC 4.7 2,711 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 4.9 2,361 phiếu bầu
4 OPUS sang AAC 4.7 2,198 phiếu bầu
5 M4A sang AAC 4.7 1,590 phiếu bầu
6 WMA sang AAC 4.7 1,274 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 1,131 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 4.8 840 phiếu bầu
9 MPEG sang AAC 4.6 391 phiếu bầu
10 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.8 212 phiếu bầu
12 M4R sang AAC 4.8 209 phiếu bầu
13 MKV sang AAC 4.6 146 phiếu bầu
14 MOV sang AAC 4.7 126 phiếu bầu
15 3GP sang AAC 4.8 124 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AAC

4.8 (131,903 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!