Công Cụ Chuyển Đổi AAC

Chuyển đổi trực tuyến từ file aac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aac

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 22,736 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 2,748 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 480 phiếu bầu
4 AAC sang M4R 4.7 138 phiếu bầu
5 AAC sang WMA 4.8 124 phiếu bầu
6 AAC sang OGG 4.8 103 phiếu bầu
7 AAC sang AC3 4.8 84 phiếu bầu
8 AAC sang FLAC 4.8 78 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.8 75 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.7 43 phiếu bầu
11 AAC sang OPUS 4.9 17 phiếu bầu
12 AAC sang DTS 4.9 15 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 3.8 13 phiếu bầu
14 AAC sang CAF 4.9 7 phiếu bầu
15 AAC sang MP2 4.1 7 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 5,014 phiếu bầu
2 OPUS sang AAC 4.7 1,821 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,742 phiếu bầu
4 MP4 sang AAC 4.7 1,092 phiếu bầu
5 WMA sang AAC 4.7 1,026 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.7 644 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 429 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 4.8 325 phiếu bầu
9 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
10 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.8 110 phiếu bầu
12 MPEG sang AAC 4.6 104 phiếu bầu
13 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
14 3GP sang AAC 4.8 89 phiếu bầu
15 M4R sang AAC 4.9 80 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AAC

4.8 (40,610 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!