Công Cụ Chuyển Đổi 8SVX

Chuyển đổi trực tuyến từ file 8svx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang 8svx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

8svx

Amiga 8SVX

8-bit Sampled Voice (8SVX) là một chuẩn định dạng tệp tin âm thanh được phát triển bởi Electronic Arts cho loạt máy tính Commodore-Amiga. Đây là một loại dữ liệu phụ của định dạng chứa tệp IFF. Nó thường chứa âm thanh số tuyến tính modulation (LPCM). Subtype 8SVX lưu trữ dữ liệu âm thanh 8-bit trong các khối chứa trong một tệp tin chứa IFF. Các loại phụ 8SVX có thể tồn tại một mình trong các thùng chứa tệp IFF (chỉ có âm thanh) hoặc có thể được ghép nối với các phân nhóm IFF khác, chẳng hạn như các luồng hoạt ảnh video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 8SVX Chuyển đổi Đánh giá
1 8SVX sang MP3 3.8 98 phiếu bầu
2 8SVX sang WAV 4.3 28 phiếu bầu
3 8SVX sang OGG 4.7 3 phiếu bầu
4 8SVX sang MP2 4.5 2 phiếu bầu
5 8SVX sang AC3 3.8 2 phiếu bầu
6 8SVX sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
7 8SVX sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
8 8SVX sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
9 8SVX sang OPUS 4.0 1 phiếu bầu
10 8SVX sang VOC 3.0 1 phiếu bầu
11 8SVX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
12 8SVX sang FLAC
13 8SVX sang AIFF
14 8SVX sang M4R
15 8SVX sang WMA
Chuyển đổi sang 8SVX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang 8SVX 4.0 619 phiếu bầu
2 WAV sang 8SVX 4.0 141 phiếu bầu
3 MP4 sang 8SVX 3.8 101 phiếu bầu
4 M4A sang 8SVX 4.4 39 phiếu bầu
5 MOV sang 8SVX 4.2 20 phiếu bầu
6 OGG sang 8SVX 3.8 19 phiếu bầu
7 FLAC sang 8SVX 4.9 8 phiếu bầu
8 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
9 AMR sang 8SVX 3.8 5 phiếu bầu
10 AIFF sang 8SVX 4.8 4 phiếu bầu
11 OGA sang 8SVX 5.0 3 phiếu bầu
12 WEBM sang 8SVX 3.8 3 phiếu bầu
13 WMA sang 8SVX 4.0 2 phiếu bầu
14 MPEG sang 8SVX 3.8 2 phiếu bầu
15 AVI sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi 8SVX

4.0 (1,183 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!