Công Cụ Chuyển Đổi 8SVX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file 8svx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang 8svx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

8svx

Amiga 8SVX

8-bit Sampled Voice (8SVX) là một chuẩn định dạng tệp tin âm thanh được phát triển bởi Electronic Arts cho loạt máy tính Commodore-Amiga. Đây là một loại dữ liệu phụ của định dạng chứa tệp IFF. Nó thường chứa âm thanh số tuyến tính modulation (LPCM). Subtype 8SVX lưu trữ dữ liệu âm thanh 8-bit trong các khối chứa trong một tệp tin chứa IFF. Các loại phụ 8SVX có thể tồn tại một mình trong các thùng chứa tệp IFF (chỉ có âm thanh) hoặc có thể được ghép nối với các phân nhóm IFF khác, chẳng hạn như các luồng hoạt ảnh video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang 8SVX Chuyển đổi Đánh giá
1 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
2 MP3 sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
3 WAV sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
4 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
5 MP4 sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
6 AVR sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
7 GSM sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
8 M4A sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
9 AMR sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang 8SVX
11 AAF sang 8SVX
12 AV1 sang 8SVX
13 AVCHD sang 8SVX
14 AVI sang 8SVX
15 CAVS sang 8SVX

Xem tất cả