เครื่องมือแปลงไฟล์เวคเตอร์ออนไลน์

แปลงไฟล์เวคเตอร์ทุกสกุลผ่านช่องทางออนไลน์

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

รูป
ลักษณะ
การแปลง
AI
Adobe Illustrator
CCX
Corel Compressed Exchange files
CDR
CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)
CDT
CorelDRAW templates files (7-X3,X4 versions)
CGM
Computer Graphics Metafile
CMX
Corel Presentation Exchange files (CMX1 format)
DST
Design format (Tajima)
EMF
Enhanced Metafile
EPS
Encapsulated PostScript
EXP
Embroidery file format (Melco)
FIG
XFig file format
PCS
Design format (Pfaff home)
PES
Embrid Embroidery Format
PLT
HPGL for cutting plotter
PS
PostScript (Type 0)
SK
Sketch/Skencil format
SK1
sK1 vector graphics
SVG
เอสวีจี
WMF
Computer Graphics Metafile